Velkommen  

Det sker i branchen

Her kan du læse om personer og begivenheder i branchen – eksempelvis ansættelser, jubilæer, runde fødselsdage, møder, arrangementer, receptioner, fusioner osv. Vi hører gerne fra dig, hvis du har en relevant nyhed, og vi beder i den forbindelse om samtidig at modtage skriftligt samtykke til at bringe nyheder, der indeholder personoplysninger.

Advokat og partner Claus F. Sørensen fyldte den 28. april 50 år. Fødselaren har været en del af DAHL siden 1994, hvor han igennem årene har specialiseret sig inden for det IT-retlige felt og opbygget en uvurderlig erfaring, som han flittigt deler ud af blandt branchens aktører.

29-04-2019
IT-rettens advokat fra DAHL fylder 50 år

Advokat og partner Claus F. Sørensen fyldte den 28. april 50 år. Fødselaren har været en del af DAHL siden 1994og er beskæftiget med forhandling af IT-kontrakter og IT-retlig rådgivning. Til dagligt er han leder af DAHLs afdeling for IT & IP, som i dag er en af landets største afdelinger på dette felt i advokatverdenen.

 

Claus har et indgående kendskab til IT-branchen, og han er ofte brugt som rådgiver i forbindelse med IT-retlige udfordringer og som rådgiver i forbindelse med IT-anskaffelser, M&A-transaktioner på IT-området og sikring af virksomhedens opfyldelse af den stadigt mere komplekse lovgivning der fylder i en virksomheds agerende i det digitale univers. Claus er certificeret IT-advokat samt registeret som Juridisk Ekspert under Danske IT-advokater.

 

Claus har fungeret som IT-branchens repræsentant og rådgiver ved tilblivelsen af flere af de standardkontrakter der i dag er mest udbredt på det danske marked. Claus rådgiver løbende IT-leverandører og IT-kunder inden for kontraktstyring samt om etablering og sikring af virksomheders IP-rettigheder. Derudover er Claus også uddannet og certificeret mediator og voldgiftsdommer under Danske Advokater, hvilket Claus blandt andet anvender, når han bistår erhvervskunder i håndteringen af konflikter og krænkelser inden for IT- og IP-området.

 

Netværk i højt tempo og gerne med sved på panden

Når Claus skubber IT-kontrakterne til side og lukker computeren, bruger han meget af sin tid på at være en del af netværk og vedligeholde de gode relationer. Om denne prioritering af netværk siger fødselaren: ”Jeg tror meget på værdien i det gode netværk og personlige relationer. Både der hvor det private og erhvervsmæssige flettes ind i hinanden, samt de rent private og de rent erhvervsrelaterede netværk.” Claus er blandt andet meget engageret i og omkring Herning BlueFox, hvor han i en lang årrække har siddet som bestyrelsesformand, samt i flere netværk med cyklingen som omdrejningspunkt. Blandt andet har han selv stiftet netværket The Locals som i dag tæller over 40 erhvervsfolk i og omkring det midtjyske.

 

Privat bor Claus i Herning med sin familie, som tæller hans hustru Annette Pedersen, og ”børnene”, Isabella, Natasja og Casper.

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Stine Rosenkilde
Stine Rosenkilde | Kommunikations- og webkoordinator | 33 43 70 22 | sro@danskeadvokater.dk


Kontakt

Stine er webredaktør på Danske Advokaters hjemmeside og hjælper desuden specialforeningerne med at udarbejde nyhedsmails og med at opdatere deres hjemmesider. 

 

Hun er ansvarlig for Danske Advokaters nyhedsmail og opdaterer vores medlemssystem. 

Læs mere…

Kontakt Stine Rosenkilde på tlf.

33 43 70 22