Velkommen   (0 lektioner)

Det sker i branchen

Her kan du læse om personer og begivenheder i branchen – eksempelvis ansættelser, jubilæer, runde fødselsdage, møder, arrangementer, receptioner, fusioner osv. Vi hører gerne fra dig, hvis du har en relevant nyhed, og vi beder i den forbindelse om samtidig at modtage skriftligt samtykke til at bringe nyheder, der indeholder personoplysninger.

Advokat Torben Bagge, der er født og opvokset i Fredericia, fylder 50 år den 26. oktober 2019.

21-10-2019
Markant profil inden for skatteretten runder et skarpt hjørne

Advokat Torben Bagge, der er født og opvokset i Fredericia, fylder 50 år den 26. oktober 2019.

 

Torben Bagge er i dag bestyrelsesformand og leder af den samlede skatteafdeling i TVC Advokatfirma. I december 2017 kunne Torben fejre 25-års jubilæum i TVC Advokatfirma, hvor han indtrådte som indehaver tilbage i 2001. Siden da har advokatfirmaet generelt oplevet en meget positiv udvikling.

 

I 2008 overtog Torben ansvaret for førelsen af skattesager i TVC Advokatfirma, og det er siden da lykkedes at skabe den største afdeling i advokatbranchen, når der ses bort fra Kammeradvokaten, der repræsenterer Skatteforvaltningen og Skatteministeriet. I dag håndterer TVC Advokatfirma løbende mere end 1.500 sager vedrørende skat, moms, afgifter og told varierende fra store sager med meget betydelige beløb til mindre sager om f.eks. befordringsfradrag.

 

Efter en organisatorisk sammenlægning af proces og rådgivning i starten af året, med Torben som leder af den nu samlede skatteafdeling, har der været en markant vækst, og skatteafdelingen har i år kunne byde ni nye jurister velkommen. Der er således på kort tid blevet tilført en række specialister til skatteafdelingen, som tidligere har beskæftiget sig med skatte- og afgiftsret hos henholdsvis DLA Piper, Lundgrens, Bech-Bruun, Kromann Reumert og Kammeradvokaten.

 

I dag består TVC Advokatfirmas skatteafdeling af 24 jurister, som på hver deres område er højt specialiseret.

 

I perioden fra 2008 til 2017 var Torben Managing Partner i TVC Advokatfirma. I denne periode lykkedes det at skabe en meget betydelig vækst, og advokatfirmaet havde i denne periode i alt seks kontorer. I 2017 blev der truffet en strategisk beslutning om at afvikle den dengang meget store strafferetsafdeling. Dette betyder, at advokatfirmaet i dag alene bistår i straffesager vedrørende økonomisk kriminalitet, hvor profilen er advokat Lars Henriksen, der har været indehaver i TVC Advokatfirma i mere end 25 år. I løbet af 2018 skete der yderligere strategiske ændringer, hvilket har ført til en historisk vækst med tilgang af mere end 10 nye specialiserede advokater indtil videre i år, herunder en lang række profiler inden for branchen. Seneste tilføjelse er Timm Braun, der kendt som en af de førende advokater inden for entrepriseret.

 

I 2017 valgte Torben at overlade posten som Managing Partner til Leo Jantzen, således at Torben i dag er bestyrelsesformand i advokatfirmaet.

 

Foruden sit virke hos TVC Advokatfirma, er Torben ekstern lektor i skatteret og forvaltningsret på Aarhus Universitet, ligesom han afholder kurser for revisorer og andre advokater, hvor mere end 2000 kursister årligt har glæde af at lytte til Torben. Torben er tillige forfatter til en lang række skatteretlige artikler – senest var Torben sammen med Leo Jantzen redaktør af bogen ”Skat med omtanke”, der blev udgivet i juni 2019.

 

Torben bliver flittigt brugt som skatteekspert i medierne og er de seneste år den hyppigst anvendte ekspert i medierne, der generelt beskriver ham som en af Danmarks mest anerkendte skatteeksperter.

  

Da Torben kunne fejre 25-års jubilæum i 2017, udtalte han bl.a., at han fremover ville bruge mere tid på sit privatliv. I dag bor Torben i Silkeborg og er far til tre børn, Mathias, Camilla og Lilly Sophia. Torben værner om sit privatliv, som de færreste kender ret meget til.

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Stine Rosenkilde
Stine Rosenkilde | Kommunikations- og webkoordinator | 33 43 70 22 | sro@danskeadvokater.dk


Kontakt

Stine er webredaktør på Danske Advokaters hjemmeside og hjælper desuden specialforeningerne med at udarbejde nyhedsmails og med at opdatere deres hjemmesider. 

 

Hun er ansvarlig for Danske Advokaters nyhedsmail og opdaterer vores medlemssystem. 

Læs mere…

Kontakt Stine Rosenkilde på tlf.

33 43 70 22