Velkommen   (0 lektioner)

Det sker i branchen

Her kan du læse om personer og begivenheder i branchen – eksempelvis ansættelser, jubilæer, runde fødselsdage, møder, arrangementer, receptioner, fusioner osv. Vi hører gerne fra dig, hvis du har en relevant nyhed, og vi beder i den forbindelse om samtidig at modtage skriftligt samtykke til at bringe nyheder, der indeholder personoplysninger.

DAHL Advokatfirma udvider sin partnerkreds: Specialistadvokaterne Malene Britt Hansen og Troels Behnke Skak er forfremmet til juniorpartnere pr. 1. januar 2020.

10-01-2020
DAHL Advokatfirma udpeger to nye juniorpartnere

DAHL Advokatfirma udvider sin partnerkreds: Specialistadvokaterne Malene Britt Hansen og Troels Behnke Skak er forfremmet til juniorpartnere pr. 1. januar 2020.Fra årsskiftet er specialistadvokaterne Malene Britt Hansen og Troels Behnke Skak forfremmet til juniorpartnere hos DAHL. Partnerkredsens udvidelse styrker især DAHLs afdeling for skatteret, selskabsret og privatret, der i øjeblikket tæller omkring 20 jurister og er blandt landets største og mest specialiserede.

 

Malene Britt Hansen startede hos DAHL i 2012, og Troels Behnke Skak kom til i 2015. De er begge specialiserede i skatte- og selskabsret og arbejder hovedsageligt med skatteretlige problemstillinger som omstruktureringer og generationsskifter af selskaber, koncerner og personligt ejede virksomheder. De yder både rådgivning om skatteretlige problemstillinger - f.eks. i forbindelse med overdragelse af aktiver mellem interesseforbundne parter - og om selskabsretlige forhold, ofte i samspil med relevante skatteregler.

 

Derudover fører Malene og Troels klagesager ved Skatteankestyrelsen/Landsskatteretten og domstolene, og de underviser begge i skatterelaterede fag, bl.a. som eksterne lektorer i Skatteret på HD i Finansiering og Regnskab ved Aarhus Universitet.

 

Malene er både tilknyttet DAHLs specialistteam, som rådgiver om internationale skattepligtsforhold, og det team, der varetager kompetencer indenfor det privatretlige område i samspillet med skatteretten ”private clients”.

 

Troels er tilknyttet DAHLs specialistteam, som rådgiver om den nye ejendomsvurderingslov, og han er i øvrigt medforfatter til bogen Ejendomsvurderingsloven. Derudover arbejder Troels også med bestyrelsesarbejde.

 

Malene og Troels har beskæftiget sig målrettet med deres faglige og personlige udvikling i deres tid hos DAHL. Derfor er de yderst vigtige tilføjelser til DAHLs partnerkreds; udnævnelsen som juniorpartner giver dem begge optimale rammer for yderligere specialisering.

 

Om udnævnelsen fremhæver Malene netop muligheden for at arbejde videre med specialisering:

 

”Jeg er både stolt og beæret over at være blevet udnævnt til juniorpartner i DAHL. Et af DAHLs kendetegn er fagligheden. Jeg har derfor haft mulighed for at dyrke en specialisering indenfor skatte- og selskabsretten, siden jeg startede som helt grøn fuldmægtig i 2012. Jeg glæder mig til at arbejde videre med denne specialisering, så der fortsat kan leveres den bedste rådgivning overfor kunderne.”

 

Troels udtrykker også begejstring for de udfordringer og muligheder, han står over for:

 

”DAHL har for mig altid været et sted med højt til loftet, spændende udfordringer og store muligheder. Jeg er derfor glad og stolt over denne mulighed, og glæder mig også til at være en endnu større del af DAHL i fremtiden.”

 

Malene og Troels har deres daglige gang på DAHLs Herning-kontor. På nuværende tidspunkt beskæftiger Herning-kontoret ca. 50 medarbejdere, og på landsplan har DAHL mere end 200 ansatte fordelt på kontorer i København, Aarhus, Herning, Viborg og Esbjerg.

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Stine Rosenkilde
Stine Rosenkilde | Kommunikations- og webkoordinator | 33 43 70 22 | sro@danskeadvokater.dk


Kontakt

Stine er webredaktør på Danske Advokaters hjemmeside og hjælper desuden specialforeningerne med at udarbejde nyhedsmails og med at opdatere deres hjemmesider. 

 

Hun er ansvarlig for Danske Advokaters nyhedsmail og opdaterer vores medlemssystem. 

Læs mere…

Kontakt Stine Rosenkilde på tlf.

33 43 70 22