Velkommen   (0 lektioner)

Det sker i branchen

Her kan du læse om personer og begivenheder i branchen – eksempelvis ansættelser, jubilæer, runde fødselsdage, møder, arrangementer, receptioner, fusioner osv. Vi hører gerne fra dig, hvis du har en relevant nyhed, og vi beder i den forbindelse om samtidig at modtage skriftligt samtykke til at bringe nyheder, der indeholder personoplysninger.

Henrik Nedergaard Thomsens særlige talent for forsikringsjura og erstatningsret vækker både dansk og international opmærksomhed. Den 14. august fejrer den erfarne advokat og partner 25-års jubilæum hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith.

13-08-2020
Med sans for detalje og helhed

Henrik Nedergaard Thomsens særlige talent for forsikringsjura og erstatningsret vækker både dansk og international opmærksomhed.
Den 14. august fejrer den erfarne advokat og partner 25-års jubilæum hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith.

 

Når man taler forsikringsjura i dansk kontekst, er Henrik Nedergaard Thomsen i stigende grad svær at komme udenom. Området har optaget broderparten af hans tid, siden han i 1989 dimitterede fra Københavns Universitet og fik ansættelse hos Ankenævnet for Forsikring og kort efter hos Nielsen Nørager Advokatkontor. Hos Advokatfirmaet Poul Schmith har han udbygget firmaets kapacitet på området siden 1995. Det internationale fokus tog for alvor fart i 2017 med hans fremtrædende rolle i den højt profilerede ankesag om Siri-platformen i Nordsøen.

 

”Siri-sagen var bemærkelsesværdig af flere grunde, og essensen er, at vi fik vendt et tab på næsten tre milliarder kroner til en sejr,” fortæller Henrik Nedergaard Thomsen, hvis team førte ankesagen for en række internationale forsikringsselskaber efter henvendelse fra og sammen med de tidligere kollegaer fra Nielsen Nørager.

 

International opmærksomhed

”Det var en strategisk beslutning for os at udvide fokus på forsikringsjuraen fra et rent nationalt anliggende med primært statens sager til et internationalt forretningsområde, og vi gjorde det nogenlunde samtidig med, at staten besluttede at fjerne to af vores store sagsområder, arbejdsskader og patientskader, fra Kammeradvokatordningen. Jeg har sammen med mit team de sidste fire år brugt en stor del af min tid på den udvikling, og i øjeblikket arbejder vi i bl.a. Storbritannien, Tyskland, Frankrig, USA og Singapore – og naturligvis også i Danmark,” siger Henrik Nedergaard Thomsen.

 

Den succes, området har udviklet sig til, hviler ifølge Henrik Nedergaard Thomsen i høj grad på holdarbejde. Han vægrer sig mod at tale isoleret om sin egen rolle og fremhæver i stedet vigtigheden af at samle et stærkt hold af dygtige folk og at op- og udbygge stærke relationer rundt om i verden.

 

Jura er sund fornuft

Hvis vi stiller skarpt på jubilaren, træder flere personlige egenskaber dog frem. En af dem er en helt særlig sans for væsentlige detaljer. En anden er respekt for forsikringsjuraens enorme kompleksitet. De to går dog først op i en højere enhed via en tredje og nok så vigtig egenskab, nemlig evnen til at forklare kernen i sagen kort og præcist.

 

”Nogle dage inden jeg skulle møde i Højesteret første gang, sagde min kollega K. Hagel-Sørensen til mig – han blev senere udnævnt til Kammeradvokat – at målet må være at kunne forklare sin sag på fem minutter for en tilfældig forbipasserende. Ellers har man ikke forstået, hvorfor man skal vinde, og så får man en svær dag,” siger Henrik Nedergaard Thomsen. Efter flere end 150 sager i Højesteret holder han stadig fast i den enkle og afgørende pointe.

 

”Jura er i bund og grund sund fornuft. Og det er bedst, hvis man på en enkelt måde, men uden at forenkle sin sag, kan skabe en forståelse for sit synspunkt og overbevise folk om, hvordan sagen hænger sammen,” fastslår han.

 

Driftstab på grund af COVID-19

Det er næppe muligt at drive det så vidt inden for sit område, som Henrik Nedergaard Thomsen har gjort, uden at holde af det. Noget af det, der helt fra starten har fascineret ham, uanset om han arbejder med at pleje og udvikle den statslige portefølje under Kammeradvokat-titlen eller de kommercielle sager under Poul Schmith-navnet, er at få lov at kigge bredt på det, samfundet består af. At kigge ind i andre fagligheder og ind i andre livsverdener. Uanset om det handler om oliefelter, menneskerettigheder eller landbrug.

 

”En af mine første opgaver var at finde frem til driftstabet for en landmand, der havde fået flyvehavre ind på sin mark. Det kræver, at man skaffer sig viden om, hvordan han driver sin virksomhed. Jeg behøver selvfølgelig ikke blive ekspert i flyvehavre, men mit arbejde handler ofte om at se og forstå, hvordan andre områder fungerer. Senest har vi haft til opgave at bedømme risikoen for driftstab, hvis en ejendom bliver forurenet med coronavirus,” siger Henrik Nedergaard Thomsen og uddyber:

 

”Forsikringsjura og erstatningsret er i virkeligheden nogle ret komplicerede operationelle regler, som hjælper med til at finde ud af, hvordan man løser alle mulige andre situationer, som folk er havnet i.”

 

En studietid blandt forfattere og kunstnere

Til trods for i mange år bl.a. at have undervist på Forsikringsakademiet og skrevet artikler om forsikringsjura, erstatningsret og procedure, synes Henrik Nedergaard Thomsen ikke videre optaget af sine akademiske meritter inden for juraen. Tværtimod nedtoner han emnet lidt og vender i stedet tilbage til vigtigheden af at kunne orientere sig bredt. Han gør det med en historie fra studieårene, hvor han boede på det traditionsrige kollegium Regensen i København.

 

”Beboersammensætningen afspejler fakulteternes størrelse, så der er mange forskellige fag repræsenteret. Derfor havde jeg også meget andet i tankerne i studietiden end kun jura. F.eks. arrangerede vi kulturelle aftener og havde bl.a. besøg af Dronningen, digteren og forfatteren Henrik Nordbrandt og kunstneren Jørgen Nash. Den vinkel optog mig meget. Faktisk gjorde det, at jeg brugte halvandet år ekstra på studiet,” fortæller han.

 

Kontakten med Regensen er i øvrigt stadig intakt og har i dag helt konkret udmøntet sig i, at Advokatfirmaet Poul Schmith har lagt lokaler til arrangementer i Regensen Business Network.

 

Hustru, Haddock og fire børn

Henrik Nedergaard Thomsen bor på Østerbro i København med sin hustru, som er landsdommer i Østre Landsret, og tre af sine fire børn, der er i alderen 10 til 24 år. Øverst på natbordet finder man hverken Henrik Nordbrandt eller Karnov, men en ordbog over Kaptajn Haddocks bandeord, han har fået foræret af sin yngste. Til trods for evnen til at trække på tværfaglig inspiration er der dog endnu ikke meget, der tyder på, han får brug for den i sit arbejde.

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Stine Rosenkilde
Stine Rosenkilde | Kommunikations- og webkoordinator | 33 43 70 22 | sro@danskeadvokater.dk


Kontakt

Stine er webredaktør på Danske Advokaters hjemmeside og hjælper desuden specialforeningerne med at udarbejde nyhedsmails og med at opdatere deres hjemmesider. 

 

Hun er ansvarlig for Danske Advokaters nyhedsmail og opdaterer vores medlemssystem. 

Læs mere…

Kontakt Stine Rosenkilde på tlf.

33 43 70 22