Velkommen   (0 lektioner)

Det sker i branchen

Her kan du læse om personer og begivenheder i branchen – eksempelvis ansættelser, jubilæer, runde fødselsdage, møder, arrangementer, receptioner, fusioner osv. Vi hører gerne fra dig, hvis du har en relevant nyhed, og vi beder i den forbindelse om samtidig at modtage skriftligt samtykke til at bringe nyheder, der indeholder personoplysninger.


17-12-2020
DAHL udnævner yngre partnere fra egne rækker

Ved årsskiftet indtræder fire yngre advokater i partnerkredsen hos DAHL. Med tre nye indehavere og en ny associeret partner, der alle kommer fra egne rækker, tager DAHL hul på et år med vækstambitionerne i behold.

 

Fire dygtige talenter tager nu det næste skridt op ad karrierestigen i DAHL, når de per 1. januar 2021 bliver en del af partnerkredsen. Det drejer sig om Kristian Skovsgaard, Peter Neve og Troels Behnke Skak, som bliver indehavere, og Jesper Frank Laursen, som er udnævnt til associeret partner.

 

”Ved udnævnelsen af de fire nye partnere ser vi en fantastisk mulighed for at sikre en fortsat udvikling og succes på de forskellige specialeområder, som de hver især beskæftiger sig med. Det er en vigtig del af vores ejerstrategi, at vi løbende sikrer, at de yngre talenter tager del i at præge retningen for firmaet. Vores ejermodel, som bygger på et ufravigeligt princip om rendyrket ligedeling, er et væsentligt bindemiddel blandt partnerne, og den betyder en verden til forskel kulturelt og i forhold til samarbejdet. Netop de fire nye profiler har udvist en stærk firmaånd og vilje til at søge samarbejdet og drive udviklingsagendaen sideløbende med, at de har ydet målrettet rådgivning af faglig høj kvalitet,” fortæller Henning von Lillienskjold, Managing Partner i DAHL.

 

Hos DAHL er der forskellige karriereveje, som bygger på moderne principper for udvikling, værdier og samarbejdsmodeller, der er unikke for den danske advokatbranche. Dette fordi DAHL vil være i front på kompetenceudviklingen for fremtidens advokater. Blandt karrierevejene er et skræddersyet juniorpartnerforløb:

 

”Kristian Skovsgaard, Peter Neve og Troels Behnke Skak har i løbet af den seneste tid været en del af vores juniorpartnerforløb. Her har de alle tre demonstreret stor vilje og evne til - udover at yde rådgivning af høj faglig kvalitet - også at drive den kommercielle og strategiske agenda med fokus på at skabe nye klientrelationer og forretningsområder. Vi er derfor glade for at byde dem velkommen i partnerkredsen,” forklarer Henning von Lillienskjold.

 

Derudover har partnerkredsen udnævnt Jesper Frank Laursen som associeret partner. ”Jesper Frank Laursen har i løbet af de sidste par år arbejdet målrettet med at udvikle sig som specialistadvokat inden for fast ejendom og entreprise. Med sin anciennitet og store erfaring med retssager og voldgiftssager spiller Jesper en strategisk rolle i vores entrepriseafdeling. Vi er derfor glade for at kunne knytte ham endnu tættere til DAHL,” siger Henning von Lillienskjold og tilføjer ”Med disse fire interne partnerudnævnelser tager vi hul på at fremtidssikre vores stærke position inden for skatte- og selskabsretten samt entreprise og fast ejendom og ikke mindst Corporate og M&A.”

 

Mød de nye partnere:

 

Advokat/Partner Peter Neve

Peter Neve beskæftiger sig primært med M&A, selskabsret samt rådgivning vedrørende kommercielle kontrakter. Han blev cand.jur. i 2008, hvorefter han i en længere årrække var tilknyttet DLA Piper (tidligere LETT Advokatfirma). I 2019 kom han til DAHL som juniorpartner, og siden har han bidraget til videreudvikling og styrkelse af det kommercielle og forretningsmæssige fokus på DAHLs kontor i Aarhus. Peter glæder sig over at tage det næste skridt, hvor han ser et fortsat stort potentiale i forhold til DAHLs position i markedet: ”Jeg er meget glad for at blive optaget i ejerkredsen i DAHL. Det seneste år, hvor jeg har været en del af DAHL, har jeg oplevet en virksomhed med værdierne på rette sted og med et stærkt og tæt samarbejde på tværs af vores lokationer. Jeg har derfor haft et stærkt fundament i forhold til mit arbejde med at udvikle og styrke vores kommercielle og forretningsmæssige fokus og position i det aarhusianske erhvervsliv. Derfor er jeg også glad for at kunne fortsætte med at være en del af DAHLs spændende vækstrejse.”

 

Privat er Peter (38 år) bosat i Risskov nær Aarhus, hvor han bor med sin hustru og deres tre børn.

 

Advokat (L), Ph.d./Partner Kristian Skovsgaard

Kristian Skovsgaard er specialiseret i entrepriseret og har i ca. 10 år rådgivet byggeriets parter om alle aspekter i entrepriseretlige forhold. Han beskæftiger sig primært med kontrakter, risikostyring samt tvistløsning, herunder syn og skøn, forhandlinger og rets- og voldgiftssager. Kristian er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet 2011, fik tildelt Ph.d.-graden i entrepriseret fra Aarhus Universitet i 2016 og har siden forfattet en række tidsskriftartikler om entrepriseretlige emner. Kristian har været en del af DAHL siden 2011. Sideløbende med sin karriere som advokat er han ekstern lektor i entrepriseret og formueret på Aarhus Universitet. Om udnævnelsen som partner ved DAHL siger Kristian: ”Jeg er stolt over at blive budt velkommen i partnerkredsen ved DAHL. Kompetencerne inden for entrepriseret er dybt forankret i DAHLs DNA, og jeg tror på en fortsat udvikling i markedet med yderligere konsolidering, der vil kræve specialistrådgivning. DAHL har gennem årene givet mig den nødvendige frihed til at dyrke mit speciale. I min nye rolle som partner, ser jeg frem til at befæste og styrke DAHLs position som en af de førende i entrepriseret, hvor der skal ydes klienter en rådgivning, der kommercielt og økonomisk vil tilføre disse endnu større værdi.”

 

Privat bor Kristian (33 år) i Højbjerg med sin hustru Anna og parrets to drenge og en mere på vej.

 

Advokat (L)/Partner Troels Behnke Skak

Troels Behnke Skak blev cand.jur. i 2012 og har været en del af DAHL siden 2015. Her beskæftiger han sig primært sig med skatte- og selskabsretlige problemstillinger som omstruktureringer og generationsskifter af selskaber, koncerner og personligt ejede virksomheder, ligesom han løbende fører skattesager ved Landsskatteretten og domstolene. Troels har endvidere et stort fokus på ejendomsbeskatningen og ejendomsvurderingssystemet. Dertil beskæftiger han sig med bestyrelsesarbejde og er en betroet sparringspartner for ejerledere og ledelser. I 2020 blev Troels juniorpartner, og nu glæder han sig over at tage det næste skridt: ”Hos DAHL har jeg oplevet store muligheder for blandt andet at dyrke en specialisering inden for skatteretten, som jeg sætter stor pris på. Jeg glæder mig derfor til fremadrettet at skulle dyrke denne specialisering yderligere i en partnerrolle, hvor mit fokus i endnu højere grad vil være på at øge vores markedsposition inden for netop dette område.”

 

Privat er Troels (35 år) bosat i Herning, hvor han bor med sin hustru og deres tre små drenge.

 

Advokat (L)/Associeret partner Jesper Frank Laursen

Jesper Frank Laursen arbejder hovedsageligt med entrepriseret og fast ejendom, hvor han beskæftiger sig med løbende rådgivning af byggeriets parter. Han har også stor erfaring med at føre sager ved domstolene og ved voldgiftsnævnet. Han blev cand.jur. i 2010, og siden 2012 har han været en del af DAHL, hvor han har sin primære gang på kontoret i Viborg og Aarhus. Som associeret partner bliver Jesper en central del i den fortsatte udvikling af DAHLs stærke position inden for entreprise og fast ejendom. Han siger: ”Jeg er stolt over udnævnelsen til associeret partner hos DAHL, og jeg glæder mig til fortsat at bidrage til den spændende vækstrejse, som DAHL er i fuld færd med, herunder den dybe specialisering inden for bl.a. fast ejendom og entrepriseret. Denne specialisering gør, at vi kan yde førsteklasses rådgivning til vores klienter, så de står bedst muligt i markedet.”

 

Jesper (37 år) bor i Silkeborg med sin hustru. Sammen har de tre drenge.

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Stine Rosenkilde
Stine Rosenkilde | Kommunikations- og webkoordinator | 33 43 70 22 | sro@danskeadvokater.dk


Kontakt

Stine er webredaktør på Danske Advokaters hjemmeside og hjælper desuden specialforeningerne med at udarbejde nyhedsmails og med at opdatere deres hjemmesider. 

 

Hun er ansvarlig for Danske Advokaters nyhedsmail og opdaterer vores medlemssystem. 

Læs mere…

Kontakt Stine Rosenkilde på tlf.

33 43 70 22