Velkommen  

Direktørens blog Paul Mollerup

Direktørens blog

Her finder du kommentarer fra Danske Advokaters direktør, Paul Mollerup.

 


27-11-2013
Skjult kamera må ikke føre til ”hovsa-løsninger”

DR’s udsendelsesrække om skatterådgivere og skattely rejser en lang række principelle spørgsmål, som er vigtige at få diskuteret og belyst. Udsendelserne bygger på optagelser lavet med skjult kamera af en undercover-journalist, der agerer agent provocateur over for revisorer, advokater, bankansatte og andre rådgivere. Udsendelserne sætter på den baggrund spørgsmålstegn ved etikken i skatterådgivningen – også når det gælder advokater. Det har naturligvis rejst en politisk debat. Den kommer jeg tilbage til.

 

DR har været på fisketur hos mange advokater, og langt de fleste steder har rådgivningen været ”så kedelig”, at de ikke har kunnet bruge den i deres kampagnejournalistik. Det er særdeles positivt og vidner om, at vi er en branche med en høj professionalisme og etik. Det er bare ikke det billede, man står tilbage med, når DR har sammenklippet deres ”såkaldte” dokumentarudsendelser. ”Såkaldte”, fordi man kan spørge, om noget er dokumentar, når det, sagen handler om, er ren iscenesættelse, og man som rådgiver populært sagt får ”stukket en plade” fra en lokkedue.

 

Oplyst grundlag, tak!
Jeg kunne godt ønske mig, at debatten foregik på et mere oplyst grundlag, men det er svært, når vi kun må se nogle få løsrevne udtalelser. DR vil ikke lægge sin ”dokumentation” frem. Offentligheden må ikke se de fulde optagelser. Det styrker naturligvis ikke DR’s troværdighed. Anne Marie-Dohm fra DR’s ledelse argumenterer således i Berlingske den 13/11: ”En af de væsentligste grunde til ikke at offentliggøre og udlevere råbånd er hensynet til den eller de kilder, der optræder på båndene. Når optagelserne er foretaget med skjult kamera påfører mediet næsten automatisk kilden en krænkelse”. Det er en spøjs argumentation. Det frarøver jo den ”medietiltalte” muligheden for at få det fulde billede frem. Pressen argumenterer altid for, at skjult kamera er nødvendigt for at få sandheden frem. Hvorfor lægger DR så ikke selv hele sandheden frem? Dobbeltmoralen i kampagnejournalistikken er til at tage at føle på. På journalisten.dk den 4/10 kunne man læse, at det svenske dokumentarprogram ”Uppdrag Granskning” lægger sin dokumentation frem. Hvis DR er konsistente i deres argumentation, må de naturligvis mene, at deres svenske kollegaer optræder krænkende!

 

”License to lie”
På Journalisthøjskolens hjemmeside er der en artikel fra den 9/10 2008, som bærer overskriften: ”Skjult kamera - et nyt journalistisk redskab?”. Det er en interessant artikel - specielt når man tænker på, at DR’s nyhedschef i dag hedder Ulrik Haagerup. I 2008 havde han et andet job. I artiklen kan man bl.a. læse flg.: ”Chefredaktør Ulrik Haagerup udtrykte frygt for, at brugen af skjult kamera var en glidebane hen imod, at journalister ved at iscenesætte begivenheder selv skaber virkeligheden”, og ”A license to lie kaldte han metoden, som han selv illustrerede med et fiktivt, saftigt eksempel: Jan Sjursen kommer intetanende hjem og finder barmfagre Laila i sin seng, som journalister har anbragt der. Med skjult kamera kan journalisterne herefter "afsløre" den virkelighed, de selv har iscenesat.” Det relevante spørgsmål til Ulrik Haagerup er derfor: Hvori består forskellen? Skal medierne afdække eller skabe virkeligheden? De svar har vi stadig til gode.

 

Medier har også ansvar
Man har i min optik et kæmpe ansvar som agent provocateur - særligt når man ønsker at købe noget, som er fuldt lovligt – nemlig skatterådgivning. Som den fjerde statsmagt har man også et ansvar for legitimiteten i ens handlinger, og her er det ikke nok at komme med nogle pseudoargumenter om kildebeskyttelse. DR kunne jo bare lade være med at agere agent provocateur med skjult kamera, hvis man synes, det er synd for ofrene. Man skal jo huske, at "et ord kan være et mord". Med den enorme magt, som den store mediemaskine, DR, har, følger også et ansvar! Man har trods alt ageret agent provocateur, hvilket politiet ikke en gang må i Danmark, da vi i retsstaten har besluttet, at målet ikke helliger midlet.

 

Nej til ”hovsa-løsninger”
Når mediemøllen kværner, så kører det politiske system med. Det er helt naturligt og helt forventeligt. Skatteministeren har iværksat en møderække, hvor Danske Advokater sammen med SKAT, Bagmandspolitiet, FSR – danske revisorer, Advokatsamfundet og Finansrådet er inviteret til et rådgiver- og branchesamarbejde, som, skatteministeren håber på, vil kunne munde ud i et kodeks for god skatterådgivning. Danmarks Skatteadvokater og jeg stiller naturligvis op til det arbejde. Vores holdning er klar: Hammeren skal falde hårdt, hvis man laver noget ulovligt, men det er vigtigt, at der ikke bliver lavet ”hovsa-løsninger” eller indført nye regler på områder, der allerede er godt dækket ind. Og det er vigtigt, at vi ikke får etableret nogen parallelle normer, som stiller nogle andre krav til god rådgivning end de love og regler, som vi allerede agerer efter i dag. Et retssamfund bygger på lovgivning – ikke på politiske tilkendegivelser om det subjektive begreb ”moral”. Vi har allerede i dag ganske glimrende regler i både straffeloven, de advokatetiske regler og SKATs juridiske vejledning om strafbar eller ulovlig rådgivning. Det er væsentligt også at få belyst, om de værktøjer, myndighederne allerede kan gøre brug af i dag, bruges godt nok. For os er det særligt væsentligt, at arbejdet om god rådgivning også kommer til at omfatte alle de ”sidegaderådgivere”, som ikke er underlagt de samme strenge etiske regler som os andre.
 

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | 33 43 70 10 | pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse. 

 

Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse. Derudover er han som adm. direktør involveret i en lang række af Danske Advokaters projekter og opgaver. 

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag. 

Læs mere…

33 43 70 10