Velkommen   (0 lektioner)

Direktørens blog Paul Mollerup

Direktørens blog

Her finder du kommentarer fra Danske Advokaters direktør, Paul Mollerup.

 


15-08-2013
Rimer klima på jura?

Svaret er JA! Det fik jeg bekræftet i den forgangne uge, hvor jeg - sammen med vores næstformand Marlene Winther Plas – deltog i American Bar Associations årsmøde i San Francisco. På mødet var der langt over 1.000 forskellige møder og workshops om alt mellem himmel og jord – bogstaveligt talt.

 

Jeg var bl.a. inviteret til et seminar om klimaforandringer, som jeg primært deltog i, for at se, om det virkelig kommer advokatbranchen ved? Svaret har jeg allerede givet.

 

Langt de fleste klimaeksperter er enige om, at vi står over for store menneskeskabte klimaforandringer.
 

Ifølge FN vil antallet af mennesker på kloden i år 2100 nå op på 10,9 milliarder mod et skøn på 10,1 milliarder for blot to år siden. De ekstra 800 millioner mennesker er flere, end der i dag lever i Europa. Samtidig vil presset på verdens energiforbrug stige markant i takt med, at levestandarden stiger i lande som fx Indien og Kina. Det giver sig selv, at det vil have stor betydning for kloden.

 

Den nyeste klimaforskning har udvidet fokus fra stigninger i jordens middeltemperatur (som er alvorligt nok) til udviklingen i hyppigheden og alvoren af ekstreme vejrhændelser. Meget af den nyere klimaforskning peger på, at frekvensen af alvorlige vejrhændelser som stormflod, oversvømmelser, orkaner og tørke vil være stærkt stigende i de kommende år i takt med opvarmningen af jordens atmosfære.

 

Lederen af Baker & McKenzies afdeling for klimajura i Chicago, David Hackett, pegede på, at vand på alle måder vil være den mest interessante ressource at følge udviklingen i de kommende år – også ud fra et juridisk synspunkt. Hvem ejer retten til vandet? – Det vil være et varmt emne i takt med at vand-knapheden tager til – fordi vi forbruger mere – eller fordi vandet er på de forkerte steder på de forkerte tidspunkter. Fragt-transporten på Mississippi har allerede været skåret hårdt tilbage på grund af for lav vandstand, der gjorde det umuligt at laste flodprammene fuldt ud. Og hvem hænger på erstatningen for tabt fortjeneste eller manglende forsyninger, når det sker?

 

Det helt store spørgsmål er, hvordan man tager højde for de ændrede forhold, når der indgås juridiske aftaler? Kan man fortsat tale om force majeure, når man ved, at hyppigheden af disse ekstreme vejrfænomener er stigende, eller bliver de på et tidspunkt til almindelige kommercielle risici, som man skal tage eksplicit højde for kontraktuelt?

 

Svaret blæser i vinden – men det er nok værd at fundere nærmere over. Måske er klimajura det nye sort?

 

Med venlig hilsen

Paul Mollerup
 

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | T: +45 33 43 70 10 | E: pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er som adm. direktør for Danske Advokater overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse.

 

Paul blander sig som direktør i det meste. Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse, og Paul agerer udenrigsminister – både i forhold til samarbejdspartnere i Danmark og i udlandet.

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag.

Læs mere…

Kontakt Paul Mollerup på tlf.

33 43 70 10

Ret cookies