Velkommen   (0 lektioner)

Direktørens blog Paul Mollerup

Direktørens blog

Her finder du kommentarer fra Danske Advokaters direktør, Paul Mollerup.

 


23-08-2013
Retssikkerhed på finansloven!

Om kort tid præsenterer regeringen sit oplæg til den kommende finanslov. Derefter går de politiske forhandlinger i gang. I de sidste mange måneder har den manglende retssikkerhed i Danmark været heftigt diskuteret på Christiansborg. Nu har politikerne mulighed for at gøre noget ved problemerne, og det håber vi i Danske Advokater, at de gør. Lad mig bare nævne to konkrete områder, hvor det haster med at få forbedret retssikkerheden for danskerne.

 
Det er en skamplet på retssikkerheden, at den offentlige retshjælp er blevet mere end halveret siden 2007. Ordningen, der skal sikre, at borgere med begrænsede økonomiske midler skal kunne få advokatbistand, er reduceret fra over 20 millioner kroner om året til knap 6 millioner om året. Det har resulteret i en øget ulighed i adgangen til retssikkerhed. Det kan ikke være sådan i et demokratisk samfund, at man kun kan få ret, hvis man har råd. 40 procent af danskerne har et retskrav på retshjælp. Det er i dag mere teori end praksis. Det sande billede er, at retshjælpen er økonomisk udhulet, bøvlet og bureaukratisk, og hvis man ikke er bosiddende i en af de store byer, hvor der er retshjælpsinstitutioner, så er man ilde stedt, hvis man har en beskeden økonomi. Det kan vi ikke være bekendt.


Det er heller ikke i orden, at selskaber skal hænge på en stor regning, hvis de vinder en skattesag over staten. Det skal ikke være sådan, at man risikerer økonomiske tømmermænd, hvis man vinder over SKAT.Med den nuværende retstilstand risikerer vi, at fejlagtige fortolkninger hos SKAT ikke bliver rettet, hvis det kun er de store selskaber, der har økonomiske muskler nok til at holde til en sejr over SKAT.
 

Man skal huske på, at styrkeforholdet mellem selskaber og staten er meget ulige. Hvis et selskab vinder en sag i Landsskatteretten, kan staten nemlig bare vælge at anke sagen i det almindelige retssystem - og så skal selskabet altså afholde omkostningerne til at føre sagen én gang til. Retssikkerhedsmæssigt er det helt uholdbart. Derfor skal den såkaldte omkostningsgodtgørelse genindføres, så alle selskaber igen har en reel mulighed for at få deres sag prøvet, hvis de mener sig uretfærdigt behandlet af SKAT. I dag koster en sejr 75 procent af omkostningerne. Det holder ikke i et retssamfund. Hvis staten taber sagen, må staten betale sagsomkostningerne! Derfor er der kun én ting at sige til de politikere, der skal til at forhandle finanslov: Kom i gang!

 

Med venlig hilsen

Paul Mollerup

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | T: +45 33 43 70 10 | E: pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er som adm. direktør for Danske Advokater overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse.

 

Paul blander sig som direktør i det meste. Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse, og Paul agerer udenrigsminister – både i forhold til samarbejdspartnere i Danmark og i udlandet.

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag.

Læs mere…

Kontakt Paul Mollerup på tlf.

33 43 70 10

Ret cookies