Velkommen   (0 lektioner)

Direktørens blog Paul Mollerup

Direktørens blog

Her finder du kommentarer fra Danske Advokaters direktør, Paul Mollerup.

 


02-09-2014
Advokatvalg og interessekonfliktregler

I artikler i Berlingske Business 1. september 2014 er professor Mads Bryde Andersen citeret for, ”at det er et kæmpe problem, at advokaternes skrappe regler om interessekonflikter forhindrer det frie advokatvalg”. ”I sidste ende er det et spørgsmål og menneskerettigheder og ’access to justice’”, er Bryde Andersen også citeret for. Jeg forstår godt pointen, og jeg hilser en fordomsfri debat om fordele og ulemper ved de eksisterende interessekonfliktregler velkommen, men jeg synes, der skal nogle flere nuancer på den ene side af debatten, som er rejst i Berlingske Business.

 

For det første er advokaters uafhængighed helt central for vores virke. Det betyder, at en klient aldrig må være i tvivl om, at den enkelte advokat alene har den enkelte klients interesser for øje. Derfor kan den samme advokatvirksomhed ikke repræsentere begge parter i en konflikt, og den enkelte advokatvirksomhed må derfor vælge, hvem den vil repræsentere og så takke nej til at repræsentere den pågældende klients modparter.

 

For det andet er netop den stramme fortolkning af interessekonfliktreglerne med til at sikre et bredt udbud til gavn for klienterne, vil jeg mene. God konkurrence er, når der er en balance mellem de effektiviseringer, specialiseringer og stordriftsfordele, som store enheder kan levere, og et vist antal udbydere på markedet, så man ikke ender i en monopollignende situation. Her betyder de store huses nuværende skarpe efterlevelse af de gældende interessekonfliktregler, at der er et marked for mindre advokathuse, der vælger at specialisere sig i netop den type sager, som de største somme tider må sige nej til.

 

Jeg glæder mig over, at der er mange dygtige specialister i den danske advokatbranche. Nogle af dem arbejder i de store huse, andre har nedsat sig som specialister i mindre enheder. Jeg kan heldigvis ikke sige, at den ene slags er dygtigere end den anden, men jeg glæder mig over, at kunderne fortsat – efter min mening – har et reelt valg på det danske marked.

 

Når det er sagt, er det altid interessant med indspark i stil med Mads Bryde Andersens, fordi de er med til at holde gang i en vigtig debat om grænserne for advokaters virke – og for hvad den enkelte advokatvirksomhed kan medvirke til - en debat, som vi fra Danske Advokaters side hilser velkommen.

pmo
 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | T: +45 33 43 70 10 | E: pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er som adm. direktør for Danske Advokater overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse.

 

Paul blander sig som direktør i det meste. Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse, og Paul agerer udenrigsminister – både i forhold til samarbejdspartnere i Danmark og i udlandet.

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag.

Læs mere…

Kontakt Paul Mollerup på tlf.

33 43 70 10

Ret cookies