Velkommen  

Direktørens blog Paul Mollerup

Direktørens blog

Her finder du kommentarer fra Danske Advokaters direktør, Paul Mollerup.

 

Hvis regeringens udkast til revisorlov fremsættes og vedtages, som det er sendt i høring, svækkes vores tillid til revisors rolle som samfundets tillidsrepræsentant – og det er en skam.

19-01-2016
Revisor er samfundets tillidsrepræsentant – sådan bør det fortsat være

Hvis regeringens udkast til revisorlov fremsættes og vedtages, som det er sendt i høring, svækkes vores tillid til revisors rolle som samfundets tillidsrepræsentant – og det er en skam.

 

En af de centrale læringer af finanskrisen var, at vi har brug for en langt bedre indsigt i store erhvervsvirksomheders sundhedstilstand, end vi havde op til krisen. Derfor har EU – som vi er en del af - gennem de seneste fem år arbejdet på og fået vedtaget en revisorforordning og et revisordirektiv, der skal være med til at styrke revisors rolle som samfundets tillidsrepræsentant – altså vores allesammens garant for, at virksomhedernes tal er gennemgået og kommenteret af nogle uafhængige eksperter.

 

EU har meget fornuftigt valgt, at der skal gælde særligt skrappe regler omkring revisors uafhængighed af den virksomhed, som revisor reviderer, når der er tale om virksomheder af offentlig interesse – de såkaldte PIEere (Public Interest Entities). Der er i dag 800 PIEere i Danmark, men står det til regeringen skal det antal halveres – godt og vel – til 385 virksomheder.

 

Regeringen medtager alene børsnoterede virksomheder og finansielle institutter fremover. Problemet med denne indsnævring er, at der er rigtigt mange, rigtigt store danske virksomheder, som lige pludselig falder uden for PIE-definitionen. Det skyldes en dansk tradition for at have store familieejede, fondsejede og andelsejede virksomheder, som ikke er børsnoterede. Men er den række af hæderkronede virksomheder, som pludselig kan modtage ubegrænset rådgivning fra de samme, som reviderer dem, ikke af offentlig interesse? Og har vi så ikke netop en interesse i at sikre, at de skal leve op til de skrappe krav fra forordningen? Det mener vi hos Danske Advokater.

 

Og det kan gøres ganske enkelt ved at indføre et størrelseskriterium i PIE-definitionen. Revisorkommissionen, som har rådgivet regeringen under udarbejdelsen af lovudkastet, foreslår, at alle virksomheder med enten over 2.500 ansatte, 7 mia. kr. i nettoomsætning eller 7 mia. kr. i balancesum automatisk omfattes. Det er svært at sige, at virksomheder af den størrelse i en dansk kontekst ikke er store virksomheder.

 

I en rapport fra Finansministeriet sidste år om staten som ejer, slår ministeriet fast, at ”…en revisor i et statsligt selskab ikke [må] påtage sig konsulentopgaver, der ikke ligger i naturlig forlængelse af den lovpligtige revision, i et omfang, der er uforholdsmæssigt stort i forhold til revisionshonoraret”. Præcis samme linje som i forordningen. Men man kan spørge sig selv, hvorfor de regler alene skal gælde over for egne selskaber? Hvis det er ”best practise”, hvorfor skal de så ikke også gælde for øvrige selskaber i Danmark?
Forsvaret for regeringens linje er, at vi skal minimumsimplementere for ikke at stille danske virksomheder dårligt i den internationale konkurrence. Jeg er i udgangspunktet helt enig i det synspunkt. Men der, hvor det i en dansk kontekst giver mening at gå videre, bør man gøre det. Regeringen vælger, at reglerne i lovforslaget skal gælde for alle revisors erklæringer – og ikke alene for den lovpligtige revision. Det er også overimplementering – en overimplementering, som jeg i øvrigt er helt enig i.

 

Hvis lovudkastet bliver til lov, som det ligger, har vi ikke lært meget af finanskrisen.

Læs Danske Advokaters høringssvar her
 

pmo
 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | 33 43 70 10 | pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse. 

 

Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse. Derudover er han som adm. direktør involveret i en lang række af Danske Advokaters projekter og opgaver. 

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag. 

Læs mere…

33 43 70 10