Velkommen   (0 lektioner)

Direktørens blog Paul Mollerup

Direktørens blog

Her finder du kommentarer fra Danske Advokaters direktør, Paul Mollerup.

 

Regeringen har besluttet at nedsætte en ny tværministeriel arbejdsgruppe om bedre konkurrence i og regulering af advokatbranchen.

07-06-2016
Direktørens blog: Ny tværministeriel arbejdsgruppe

Regeringen har besluttet at nedsætte en ny tværministeriel arbejdsgruppe om bedre konkurrence i og regulering af advokatbranchen. Gruppen skal ultimo 2016 færdiggøre en rapport, der kan danne grundlag for, at der forelægges et beslutningsgrundlag for regeringens økonomiudvalg med konkrete forslag til justeringer af den gældende lovgivning samt øvrige konkurrenceforbedrende tiltag.

 

Det fremgår tydeligt af det nye kommissorium, at arbejdsgruppen skal have fokus på væsentlige offentlige hensyn, herunder borgernes retssikkerhed, adgangen til advokatydelser, ydelsernes kvalitet, advokaternes uafhængighed og en effektiv og velfungerende sagsgang ved domstolene.

 

Advokaterne er ikke repræsenteret i arbejdsgruppen, som består af repræsentanter fra Finansministeriet, Justitsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet samt Danmarks Domstole. Til gengæld får vi plads i en følgegruppe sammen med repræsentanter for revisionsbranchen.

 

Fokus i arbejdsgruppen vil være på, hvem der kan eje og lede en advokatvirksomhed og kravene til advokaters uddannelse. Arbejdsgruppen skal tage afsæt i analyser og kortlægning af advokatbranchen, erfaringerne fra de seneste store lovrevisioner i 2008 og erfaringer fra andre lande.

 

Fra advokatside har vi allerede leveret en række analyser og rapporter til den tidligere regerings arbejdsgruppe, der kan være med til at sikre et ordentligt, analytisk baseret beslutningsgrundlag. Vi vil også forsøge at bistå denne arbejdsgruppe med alle de data og analyser, vi kan fremskaffe eller man måtte efterlyse.

 

Det er væsentligt at kende både udgangspunktet og de politiske målsætninger, før man kommer med forslag til forandringer, hvad enten det sker via lovgivning eller på anden vis.

 

Man vil fx både sikre lavere forbrugerpriser og forbedre hele erhvervslivets konkurrenceevne. Det er to meget forskellige mål, som vel kræver forskellige løsninger?

 

Man vil undersøge, om rammerne for udpegning af kuratorer og bobestyrere bør ændres, så revisorer eller andre, der besidder de nødvendige kompetencer, får lettere adgang til at agere som kurator og bobestyrer. Man skal vel begynde med at blive enige om, hvilke kompetencer der er nødvendige for at kunne løse de to meget forskellige opgaver, og så finde ud af hvad der menes med lettere adgang til at agere? Der er tale om to forskellige ordninger, reguleret af forskellig lovgivning – og begge i dag med adgang for andre end advokater.

 

Jeg fornemmer en klar undren fra en række embedsmænds og politikeres side over, hvorfor advokatbranchen er reguleret, som den er, og hvordan vi er ”sluppet afsted med det”? Den undren anerkender jeg fuldt ud, og jeg er med på, at det er vores opgave som branche at svare på de mange spørgsmål, som den undren afstedkommer. Nogle af spørgsmålene kender vi, og dem vil jeg forsøge at komme med kommentarer til på min blog over de kommende måneder.

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | T: +45 33 43 70 10 | E: pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er som adm. direktør for Danske Advokater overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse.

 

Paul blander sig som direktør i det meste. Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse, og Paul agerer udenrigsminister – både i forhold til samarbejdspartnere i Danmark og i udlandet.

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag.

Læs mere…

Kontakt Paul Mollerup på tlf.

33 43 70 10

Ret cookies