Velkommen   (0 lektioner)

Direktørens blog Paul Mollerup

Direktørens blog

Her finder du kommentarer fra Danske Advokaters direktør, Paul Mollerup.

 

Østre Landsret har i en forbudssag anlagt af Karnov Group imod Schultz Information slået fast, at Schultz Informations anvendelse af UfR-formatet som et såkaldt ”metatag” i kombination med en henvisning i domshovedet til UfR-formatet ikke er en krænkelse af Karnovs varemærke. Landsretten skriver bl.a. i sin begrundelse:

08-07-2016
Sejr over Karnov i sag om anvendelse af UfR-numre

Østre Landsret har i en forbudssag anlagt af Karnov Group imod Schultz Information slået fast, at Schultz Informations anvendelse af UfR-formatet som et såkaldt ”metatag” i kombination med en henvisning i domshovedet til UfR-formatet ikke er en krænkelse af Karnovs varemærke. Landsretten skriver bl.a. i sin begrundelse:
 

"Landsretten lægger til grund, at domme af mere generel betydning, og som er offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen, i væsentlig omfang omtales i offentlige retskilder og litteraturen i øvrigt alene ved angivelse af UfR-nummeret, og således kun kan identificeres ved UFR-nummeret.”


Hos Danske Advokater er vi særdeles tilfredse med denne del af begrundelsen, fordi vi sammen med DJØF medvirkede i sagen som biintervenient netop for at forfægte det synspunkt. Så længe det er normen i den juridiske litteratur i Danmark at henvise til en dom ved dens UfR nummer, ville det være at tildele Karnov Group et uomgængeligt monopol på juridisk information i Danmark, hvis Karnov Group fik held med at forbyde andre udbydere af juridisk information at medtage UfR nummeret i de metadata, som de knytter til domme, som de i øvrigt helt retmæssigt har mulighed for at bringe.


Hvis der skal ske en tilstrækkelig dynamisk udvikling af juridiske informationsværktøjer i Danmark – og hvis priserne ikke skal løbe endnu mere løbsk, end de allerede gør – er der brug for flere aktører på markedet. Med Østre Landsrets dom i dag er Karnovs forsøg på at knægte én af konkurrenterne slået fejl – og det er vi i branchen glade for.

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | T: +45 33 43 70 10 | E: pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er som adm. direktør for Danske Advokater overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse.

 

Paul blander sig som direktør i det meste. Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse, og Paul agerer udenrigsminister – både i forhold til samarbejdspartnere i Danmark og i udlandet.

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag.

Læs mere…

Kontakt Paul Mollerup på tlf.

33 43 70 10

Ret cookies