Velkommen   (0 lektioner)

Direktørens blog Paul Mollerup

Direktørens blog

Her finder du kommentarer fra Danske Advokaters direktør, Paul Mollerup.

 

Jeg ærgrer mig gul og grøn over, at få advokater med en kritisabel adfærd kaster skygger over en hel advokatbranche, der arbejder samfundsgavnligt og samfundsansvarligt for hver dag at sikre, at retsstaten fungerer så godt som muligt. Derfor er mit klare budskab til politikerne, at Danske Advokater støtter alle initiativer, der slår ned på de ganske få brodne kar. Vi vil stå til rådighed med alt, hvad der er muligt for os, hvis politikerne måtte ønske det.

02-07-2018
Vi skal have ryddet op

Jeg ærgrer mig gul og grøn over, at få advokater med en kritisabel adfærd kaster skygger over en hel advokatbranche, der arbejder samfundsgavnligt og samfundsansvarligt for hver dag at sikre, at retsstaten fungerer så godt som muligt. Derfor er mit klare budskab til politikerne, at Danske Advokater støtter alle initiativer, der slår ned på de ganske få brodne kar. Vi vil stå til rådighed med alt, hvad der er muligt for os, hvis politikerne måtte ønske det.

Jeg er glad for, at der er kommet fokus på de her sager om visse forsvarsadvokaters ageren, for så kan vi få ryddet op. Jeg må også sige, at jeg mildest talt er overrasket over de eksempler, der er kommet frem i pressen. Det er ganske enkelt ikke i orden. Det er godt, at vi har et uafhængigt advokatnævn, og vi støtter et intensivt og styrket tilsyn i disse sager.

Jeg vil rose justitsministeren for at handle resolut og ansvarligt. Det har min fulde støtte. Til Folketingets politikere vil jeg sige: Vi støtter op om initiativer mod de få brodne kar. Ingen har en større interesse i at få ryddet op end os.

Man skal dog holde sig for øje, at den nye rapport fra revisionshuset E&Y, som justitsministeren lige har offentliggjort, og som omtales i pressen i dag, bl.a. konkluderer:

  • Vi har ikke ved de foretagne undersøgelser konstateret eksempler på, at forsvarsadvokater skulle have indgivet utilstrækkeligt dokumenterede oplysninger med det formål at modtage et højere salær.
  • Vi finder endvidere, at det aktuelle system med vejledende takster som grundlag for fastsættelse af salær og omkostningsgodtgørelse til forsvarsadvokater, grundlæggende er en hensigtsmæssig form, som medvirker til at fremme en effektiv sagshåndtering.
  • Vi har ikke grundlag for at antage, at det skulle være et udbredt problem, at forsvarsadvokater muligt handler i strid med lovgivningen eller de advokatetiske regler. Vi vurderer på baggrund af de gennemførte undersøgelser og modtagne informationer, at problemet til dato kan henføres til relativt få advokater og relativt få episoder.

Og så er vi tilbage ved udgangspunktet: De ganske få brodne kar skal ikke ødelægge det for de mange. Derfor bakker jeg op om klarere regler og et styrket tilsyn.

pmo
 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | T: +45 33 43 70 10 | E: pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er som adm. direktør for Danske Advokater overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse.

 

Paul blander sig som direktør i det meste. Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse, og Paul agerer udenrigsminister – både i forhold til samarbejdspartnere i Danmark og i udlandet.

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag.

Læs mere…

Kontakt Paul Mollerup på tlf.

33 43 70 10

Ret cookies