Velkommen   (0 lektioner)

Direktørens blog Paul Mollerup

Direktørens blog

Her finder du kommentarer fra Danske Advokaters direktør, Paul Mollerup.

 


04-07-2019
Advokatnævnets afgørelse i udbytteskattesagen indbringes for domstolene

Advokatnævnet, som er et uafhængigt nævn med en højesteretsdommer i spidsen og et flertal af ikke-advokater, har i dag offentliggjort sin afgørelse i den sag, Skatteministeriet indbragte for Advokatnævnet i slutningen af 2018 mod Bech-Bruun og et antal advokater i Bech-Bruun. I sagen har ministeriet gjort gældende, at Bech-Bruun og advokaterne i Bech-Bruun var i en interessekonflikt, da de sagde ja til at byde på og gennemføre en undersøgelse af udbytteskattesagen for Skatteministeriet.
 

Et flertal i Advokatnævnet har udtalt kritik af og givet bøder til fire advokater i Bech-Bruun, mens Bech-Bruun som virksomhed er blevet frikendt. Bech-Bruuns salær for sagen bortfalder. Et flertal i Advokatnævnet er kommet til den vurdering, at advokaterne har befundet sig i en interessekonflikt, da de påtog sig sagen for Skatteministeriet.


Centralt i vurderingen af interessekonflikten er, om advokaterne vidste eller burde have vidst, at der forelå en interessekonflikt givet de oplysninger, de havde modtaget fra Skatteministeriet om sagen, inden de bød på opgaven.


Der tale om en konkret - men også streng – vurdering af den konkrete sag, som vi som branche indtil videre må tage til efterretning. De fire advokater har allerede meddelt, at de indbringer Advokatnævnets afgørelse for domstolene.


Som branche afventer vi i første omgang domstolens afgørelse af sagen. Kommer afgørelsen til at stå ved magt, bliver der behov for, at vi i branchen tager en grundig drøftelse af rækkevidden af afgørelsen, som – på trods af at sagen temmelig speciel - stiller advokatvirksomheder, der i fremtiden måtte overveje at byde på opgaver af denne særlige karakter, i en meget vanskelig situation.

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | T: +45 33 43 70 10 | E: pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er som adm. direktør for Danske Advokater overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse.

 

Paul blander sig som direktør i det meste. Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse, og Paul agerer udenrigsminister – både i forhold til samarbejdspartnere i Danmark og i udlandet.

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag.

Læs mere…

Kontakt Paul Mollerup på tlf.

33 43 70 10

Ret cookies