Velkommen   (0 lektioner)

Direktørens blog Paul Mollerup

Direktørens blog

Her finder du kommentarer fra Danske Advokaters direktør, Paul Mollerup.

 

Da jeg læste økonomi på universitetet sagde en professor engang til mig, at ”når man piner data længe nok, tilstår de til sidst”. Sådan har jeg det lidt med mediernes behandling af advokaternes fald i Radius Kommunikations årlige måling af forskellige erhvervs troværdighed. På 11 år er advokater faldet fra en 4. plads til en 18. plads. Det må da være udtryk for en katastrofal deroute, ikke?

03-09-2019
Omdømme: Når man piner data længe nok, tilstår de til sidst

Da jeg læste økonomi på universitetet, sagde en professor engang til mig, at ”når man piner data længe nok, tilstår de til sidst”. Sådan har jeg det lidt med mediernes behandling af advokaternes fald i Radius Kommunikations årlige måling af forskellige erhvervs troværdighed. På 11 år er advokater faldet fra en 4. plads til en 18. plads. Det må da være udtryk for en katastrofal deroute, ikke?

 

Selve omdømme-scoren – altså den absolutte vurdering fra befolkningen af advokaternes troværdighed - er i perioden faldet fra en værdi på 3,48 til en værdi på 3,23. Det er et samlet fald på 7 pct. over 11 år. Det er naturligvis rigtig ærgerligt, og det er bestemt noget, som vi i branchen tager alvorligt, men det er vigtigt, at vi ikke glemmer proportionerne. Vi ligger i midterfeltet i undersøgelsen, hvor vi har ligget alle årene – et pænt stykke vej fra toppen, men også langt fra bunden.

 

Hvad kan så forklare faldet fra en plads som nr. 4 til en plads som nr. 18? Svaret er enkelt: Der er kommet mange flere med i undersøgelsen over årene – samtidig med at der er skiftet ud og ind i holdopstillingen, om man så må sige. Her er advokaternes "deroute" opstillet på en lidt anden måde:

 

År Score Antal erhverv med Advokaters placering
2009 3,48 8 4
2010 3,46 13 8
2011 3,45 13 7
2012 3,39 14 8
2013 3,36 17 9
2014 3,30 17 10
2015 3,23 17 10
2016 3,31 17 10
2017 3,25 22 14
2018 3,26 26 18
2019 3,23 26 18

Kilde Radius Kommunikation: Troværdighedsanalysen 2019.

 

Advokaterne har altid ligget i midten eller i den tunge ende af midterfeltet med en nedadgående tendens i placeringen, men et fald helt til nr. 18 af 26 er da en deroute, ikke? Det kommer i høj grad an på, hvem vi sammenligner os med. Alene i 2017, 2018 og 2019 er følgende ni erhverv indtrådt i undersøgelsen for første gang, eller genindtrådt efter flere års fravær (tal i parentes angiver deres placering i 2019): Jordemødre (nr. 1), bibliotekarer (nr. 4), ingeniører (nr. 6), fysioterapeuter (nr. 7), præster (nr. 9), psykologer (nr. 12), revisorer (nr. 15), socialrådgivere (nr. 20) og embedsmænd (nr. 21).

 

Skal vi skamme os over at falde i placering, når fx jordemødre, bibliotekarer og præster kommer med i feltet og klemmer sig ind over os? Næppe. Bliver vi nogensinde nr. 1 over jordemødrene? Det er nok yderst tvivlsomt, fordi advokater oftest forbindes med konflikt. Det er vores arbejde at kæmpe det bedste, vi har lært for vores klienter. I meget af det, vi beskæftiger os med, er der både en vinder og en taber, hvilket begrænser populariteten, om jeg så må sige. Vi forsvarer også de klienter, som samfundet helst så bag lås og slå. Når vi gør det, er det ikke fordi, vi forsvarer forfærdelige gerninger, men fordi vi udfylder den rolle, vi har påtaget os som advokater i et retssamfund, hvor fundamentet er, at alle har ret til et forsvar. Dertil kommer, at vi er et liberalt erhverv, der driver privat virksomhed og udsteder fakturaer, hvilket velfærdsstatens medarbejdere ikke gør. Derfor er det nok også mere relevant at sammenligne os med andre liberale erhverv og rådgivergrupper.

 

Vi må leve med vores placering i midterfeltet og have en ambition om at løfte vores absolutte omdømme score op imod 3,5 igen, men at lægge et vældigt drama i, at vi er gledet fra nr. 4 til nr. 18 i undersøgelsen er at læse den, som fanden læser bibelen.

 

Man kunne lige så godt vinkle på, at i løbet af de seneste 11 år har dobbelt så mange erhverv fået dårligere omdømme end advokaterne – dette blot for at illustrere, at man skal være varsom med, hvordan man bruger og tolker disse tal.

pmo
 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | T: +45 33 43 70 10 | E: pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er som adm. direktør for Danske Advokater overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse.

 

Paul blander sig som direktør i det meste. Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse, og Paul agerer udenrigsminister – både i forhold til samarbejdspartnere i Danmark og i udlandet.

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag.

Læs mere…

Kontakt Paul Mollerup på tlf.

33 43 70 10

Ret cookies