Velkommen   (0 lektioner)

Direktørens blog Paul Mollerup

Direktørens blog

Her finder du kommentarer fra Danske Advokaters direktør, Paul Mollerup.

 

Taksterne i civile sager har ikke været reguleret siden 2009, og det har mange været frustrerede over. Det klassiske argument imod regulering har lydt, at når salærtaksterne er bundet op på sagsværdien, og når sagsværdien – alt andet lige – stiger med inflationen – så stiger salærerne også med inflationen.

06-01-2020
Forhøjede takster i civile sager er godt nyt

Taksterne i civile sager har ikke været reguleret siden 2009, og det har mange været frustrerede over. Det klassiske argument imod regulering har lydt, at når salærtaksterne er bundet op på sagsværdien, og når sagsværdien – alt andet lige – stiger med inflationen – så stiger salærerne også med inflationen.

 

Fra Danske Advokaters side har vi gennemført et grundigt analyse- og argumentationsarbejde for at underbygge, at ovenstående ikke er rigtigt. Udfordringen er, at med meget brede intervaller for sagsværdien, har over 80 pct. af alle sager ligget i det samme interval for sagsværdien i 2018, som de gjorde i 2009.

 

Oplevelsen er, at det ofte ikke er den helt konkrete sagsværdi, der er udslagsgivende for salærets størrelse, men hvilket interval, sager ligger i. Det er primært i intervallernes yderpunkter, at selve sagsværdien måske spiller mere ind.

 

Det hjælper heller ikke, at sagsværdien fastlægges ved sagens begyndelse, mens salæret udmåles op til flere år senere uden nogen form for pristalsregulering af sagsværdien.

 

For at gøre det endnu vanskeligere ligger intervallerne for sagsværdien i forlængelse af hinanden uden overlap, mens intervallerne for salærstørrelsen indeholder betydelige overlap, hvor den nedre grænse i det umiddelbart højere interval ligger væsentligt under den øvre grænse i det umiddelbart lavere interval.

 

Der er altså mulighed for at få et væsentligt lavere salær for en højere sagsværdi, når sagsværdien skifter interval. Det er ikke nødvendigvis forkert, men det vanskeliggør muligheden for at sikre den nødvendige proportionalitet, når en dommer skønsmæssigt udmåler et salær – ganske enkelt fordi det gør udmålingen mere kompleks.

Forvirret? Det kan jeg godt forstå.

 

Danske Advokaters mål har været at arbejde for, at salærintervallerne blev pristalsreguleret. Landsretspræsidenterne har nu meldt nye salærintervaller ud gældende fra 1. januar 2020, hvor salærintervallerne er øget med i størrelsesordenen 15 pct., så ”check ved den”.

 

Landsretspræsidenterne har valgt også at øge sagsværdiintervallerne, så kan det hele ikke bare være lige meget?

 

Det mener jeg ikke. For det første er det jo rigtigt, at sagsværdierne – alt andet lige – også er steget over de seneste ti år. For det andet tror jeg på, at det er salærintervallerne, der er styrende mere end sagsværdiintervallerne. Og endelig tror jeg på, at reguleringen i sig selv – efter ti års stilstand – har en betydning. Dommerne har nu nogle nye takstintervaller at gå ud fra, og det regner jeg med vil få effekt. Det samme gælder for forsikringsselskaber og andre, der bruger sagsværdi- og salærtaksterne i det daglige.

 

Løser det vores udfordringer med betalingen for sager under retshjælpsforsikringen, fri proces mv.? Nej. Det er anderledes store udfordringer, som vi fortsat arbejder med, og hvor vi i første omgang vil holde fast i Justitsministeriets løfte om at nedsætte et udvalg til at se på hele området med friske øjne.

pmo
 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | T: +45 33 43 70 10 | E: pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er som adm. direktør for Danske Advokater overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse.

 

Paul blander sig som direktør i det meste. Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse, og Paul agerer udenrigsminister – både i forhold til samarbejdspartnere i Danmark og i udlandet.

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag.

Læs mere…

Kontakt Paul Mollerup på tlf.

33 43 70 10

Ret cookies