Velkommen  

Du kan klage over en advokat

Man kan klage over advokatens adfærd, salær eller begge dele.

Advokater yder hvert år rådgivning til mange mennesker. I langt de fleste tilfælde går det godt, men nogle gange går advokaten og kunden skævt af hinanden, eller kunden er simpelthen ikke tilfreds med det arbejde, som advokaten har udført. Andre gange synes kunden, at salæret er alt for højt. Hvis det sker for dig, kan du klage til Advokatnævnet.

Alle advokater i Danmark er underlagt Advokatnævnets kompetence. Det betyder, at advokaten skal rette sig efter Advokatnævnets afgørelser, medmindre Advokatnævnets afgørelse indbringes for retten – og retten kommer frem til et andet resultat. Det er gratis at klage over en advokat i Danmark.

 

To slags klager: Adfærds- og salærklager

Man kan klage over advokatens adfærd, salær eller begge dele. Det er ikke altid sådan, at fordi du er utilfreds med advokatens håndtering af sagen, har advokaten automatisk også overtrådt god advokatskik.

Synes du, at advokaten undervejs i forløbet ikke lever op til dine forventninger, eller synes du, at advokatens regning er for høj, så kan det være en god idé at starte med at tale med din advokat om det. På den måde kan det være, at I kan finde frem til en fælles forståelse uden at bruge en masse tid og ressourcer på en klagesag.

 

Klageproceduren

Hvis du vil klage, skal du sende klagen til Advokatnævnets sekretariat. På Advokatnævnets hjemmeside, kan du downloade et klageskema. Advokatnævnet har enogtyve medlemmer og tre afdelinger. Når nævnet træffer afgørelser, er der lige fordeling af advokater og medlemmer, der er udpeget af justitsministeren.

 

Det er domstolene der afgør hvorvidt advokaten skal betale erstatning

Hvis du mener, at advokatens behandling af din sag har medført dig et tab, er det domstolene, der skal afgøre, om du er berettiget til en evt. erstatning. Du kan læse mere om advokatens ansvarsforsikring og mulighed for at få dine omkostninger dækket her.

Du kan læse mere om proceduren og hente klageskemaerne på www.advokatnaevnet.dk.

Nyheder

KURSER

Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater, Danske Bestyrelsesadvokater og Ansættelsesadvokater samt sekretær for Danske Advokaters bestyrelse 

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

Kontakt Charlotte Hvid Olavsgaard på tlf.

33 43 70 09