Velkommen   (0 lektioner)

Eksamen

Efter hvert specialistkursus har deltagerne mulighed for at teste sig selv ved en eksamen. Eksamen er internetbaseret, og eksaminanden kan deltage hvor som helst, blot der er en PC og en printer til rådighed. Eksamensformen giver eksaminanden frihed til at teste sin viden, mens pensum er i frisk erindring. Deltagerne får et brugernavn og kodeord til eksamensopgaven, der skal løses inden for en nærmere angiven tid og på det angivne tidspunkt. Besvarelsen skrives som almindelig tekst og sendes via Danske Advokaters hjemmeside til sekretariatet.
Der opkræves et gebyr pr. eksamen på 700 kr. ekskl. moms.

Se alle online eksamner

Eksamensbevis
Danske Advokater udsteder eksamensbevis efter hver deleksamen. Karakter efter 7-trinsskalaen.

Uddannelsescertifikat
Certifikat udstedes, når eksaminanden har bestået 3 eksaminer inden for max. tre år med en karakter på mindst 2 i hvert fag.
 

Nyheder

KURSER

Majbritt Eugen Damm
Majbritt Eugen Damm | Koordinator | T: +45 33 43 70 28 | E: mda@danskeadvokater.dk


Kontakt

Majbritt Eugen Damm tager sig af kurser inden for emnerne fast ejendom, entreprise, ejendomsadministration, miljø samt energi og forsyning. Hun tager sig også af digital tinglysning og tager sig af ejendoms- og boligområdet  sammen med specialkonsulent Annette Lerche.

 

Desuden har hun specialkompetence inden for administrative medarbejdere og har ansvaret for eliteuddannelsen.

Læs mere…

Kontakt Majbritt Eugen Damm på tlf.

33 43 70 28