Velkommen   (0 lektioner)

Internationalt perspektiv

I Danske Advokater har vi fokus på at gøre danske advokatvirksomheder opmærksomme på mulighederne og udfordringerne i den globaliserede verden. Det er vigtigt, at branchen også internationalt fremstår som repræsentanter for en fagligt kvalificeret og uafhængig rådgivning, der giver kunderne værdi.

Vores netværk er dit netværk

Foreningen er afhængig af at vedligeholde gode internationale netværk, så vi altid er opdaterede på de politiske strømninger omkring os, og så vi kan videndele og høste erfaringer fra andre advokatorganisationer og advokatvirksomheder. Her er særligt samarbejdet med Storbritannien, Tyskland, Sverige og Norge af betydning, ligesom vi har gode kontakter i USA og Canada.
Har du brug for en indgang til et af de respektive lande, er du meget velkommen til at ringe til sekretariatet.


Medlemskab af internationale sammenslutninger

Vi betragter det som essentielt at holde os opdateret om udviklingen på det internationale juridiske marked. Dels er politiske beslutningsprocesser ikke længere nationale, og dels ønsker vi at kvalitetssikre vores rådgivning og support af danske advokater i forhold til internationale standarder.

 

International Bar Association (IBA)

Vi er med i IBA, hvor vi koncentrerer vores indsats om det internationale politiske arbejde for at sikre ordentlige arbejdsvilkår for advokatbranchen, og om branche- og forretningsudvikling set i et globalt perspektiv.
Læs mere om International Bar Association, IBA
Læs vores guide om deltagelse på IBA møderne

 

CCBE

Vi har en samarbejdsaftale med Advokatsamfundet om relationen til CCBE, som er den europæiske organisation for advokatsamfund. Via samarbejdet kan vi følge de initiativer, der kommer fra EU, som har betydning for branchen. Her har særligt reguleringen af revisionsbranchen, CSR, persondataret og opdateringen af advokatdirektiverne været af interesse.
Læs mere om CCBE

 

International Institute of Law Associations Chief Executives

I 2011 meldte vi os ind i den globale organisation for direktører af advokatsamfund og brancheforeninger. Foreningen er et forum for diskussion og vidensdeling i forhold til branchespecifikke problemstillinger. Der er tale om International Institute of Law Association Chief Executives, IILACE. 

 

Nyheder

KURSER

Ulrikke W. Krogbeck
Ulrikke W. Krogbeck | Chef for strategi og projekter | T: +45 33 43 70 13 | E: uwk@danskeadvokater.dk


Kontakt

Ulrikke beskæftiger sig med alt fra strategiudvikling til opbygning af internationale relationer og udarbejdelse af værktøjer til medlemmer.

 

Ulrikke er sekretariatets advokat og har efter mere end 10 år i branchen, et stort netværk, som udnyttes dagligt. Ulrikke arbejder også med CSR, diversitet og ledelse, samt øget brug af advokat ved ejerskifte. Endelig har Ulrikke fornøjelsen af at være sekretær for bestyrelsen og repræsentantskabet.

Læs mere…

Kontakt Ulrikke W. Krogbeck på tlf.

33 43 70 13