Velkommen   (0 lektioner)

Færøerne 2021

Den 20. – 23. september 2021 afholder Danske Advokater fem kurser på Færøerne

 

Som deltager på disse kurser får du:

 

 • Kortere transporttid og færre omkostninger end ved deltagelse på lignende kurser i Danmark.
 • Et fagligt relevant kursus.
 • Elektronisk kursusmateriale som du kan benytte efter kurset.
 • Kursuslektioner, der opfylder kravene til obligatorisk efteruddannelse.
 • Mulighed for at træffe dine kolleger.

 

I år dækker vi emnerne:

 • Arbejde i selskabsbestyrelser
 • Fast ejendom – mangler og forsikring
 • Advokaters erstatningsretlige ansvar
 • Advokatcompliance – nye regler og nyt tilsyn, advokaters disciplinære ansvar
 • Gennemgribende ændringer i konkursloven

 

Den 20/9/2021: Arbejde i selskabsbestyrelser – 7 lektioner

 • Ledelsen i kapitalselskaber – model og kompetencer
 • Forholdet mellem bestyrelse og direktion
 • Årets gang
 • Advokaten i bestyrelsen – forholdet til selskabet, forholdet til advokatvirksomheden
 • Ledelsesansvar – betingelser og afdækning

 

Den 21/9/2021: Fast ejendom – 3½ lektioner

 • Ejendomsformidlerens pligter og ansvar
 • Forholdet mellem køber og sælger
 • Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom,
 • Isoleret bevisoptagelse
 • Behandling af retssager om mangler ved fast ejendom
   

Den 21/9/2021: Advokaters erstatningsretlige ansvar - 3½ lektioner

 • Ansvarsstandarden – advokatansvaret som et professionsansvar
 • Opdragsbekræftelsen – ansvarsbegrænsninger
 • De øvrige erstatningsbetingelser – særligt om bevisbyrden

 

Den 22/9/2021: Advokatcompliance – nye regler og nyt tilsyn, advokaters disciplinære ansvar – 7 lektioner

 • Hvidvaskloven og Advokatsamfundets vejledning – hvad er nyt, og hvad kan vi forvente
 • Klientkontovedtægten og reglerne om obligatorisk efteruddannelse. Vi gennemgår de nye regler
 • Med virkning fra 2019 har Advokatrådet styrket sin tilsynsindsats over for advokatvirksomheder og advokater – vi gennemgår baggrunden herfor og ser på de områder, som særligt er i fokus under det nye tilsyn
 • Advokatnævnets behandling af salær- og adfærdsklager – sammenhængen med domstolssystemet
   

Den 23/9/2021: Grundlæggende ændringer i både konkurs-, rekonstruktions- og gældssaneringsreglerne, nye regler om konkurskarantæne – 7 lektioner

 • Rekonstruktionsbehandling
  • ​Baggrunden for de nye regler​
  • Rekonstruktionens indhold
  • De nye aktører – rekonstruktøren og tillidsmanden
  • Processen
  • Gensidigt bebyrdende aftaler
  • Panthaveres stilling
  • Rekonstruktionens virkninger
    
 • Konkurs
  • Omstødelse af gaver
  • Postspærring
  • Bostyret – kurators nye stilling – fremme af boets behandling
  • Konkurskarantæne
    
 • Gældssanering
  • Betingelser
  • Præklusivt proklama
  • Pensionsopsparinger
  • Genoptagelse
  • Gældssanering i forbindelse md konkurs og rekonstruktionsbehandling


Kursusted:

Hotel Hafnia
4 - 10 Áarvegur
110  Torshavn
 

Deltagerne bedes selv booke overnatning på hotel, hvis dette ønskes.

 

Kursuslektioner: 28

Pris:

Basispris: 4850/ kursus dag (7 lektioner)
Basispris: 3700 / halv kursusdag (3½ lektion)


Medlemspris: 3900 / kursus dag (7 lektioner)
Medlemspris: 2700 / halv kursusdag (3½ lektion)


Ved tilmelding til alle 5 kurser tilbydes der 10% rabat.


Tilmelding

  
  
  
  
  
  
Navn 
E-mail 
Firma 

Nyheder

KURSER

Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00