Velkommen  (0 bonuspoint)

Fakta om advokatbranchen

Se hvor mange advokatvirksomheder der er i branchen, hvordan det går med omsætningen og med beskæftigelsen.

Virksomhederne
Danske Advokater repræsenterer ca. 74 pct. af alle advokater og advokatfuldmægtige i danske advokatvirksomheder. Den danske advokatbranche består af ca. 1.800 advokatvirksomheder. Heraf repræsenterer Danske Advokater 745 virksomheder. I medlemsvirksomhederne er der ca. 3.400 advokater og ca. 600 advokatfuldmægtige.


Beskæftigelsen
Antallet af advokater beskæftiget i danske advokatfirmaer er ca. 4.800; dertil kommer ca. 900 advokatfuldmægtige. I alt beskæftigede branchen ca. 11.700 personer i 2014. Omregnet til fuldtidsansatte svarer beskæftigelsen i 2015 til ca. 7.900 personer. I et historisk perspektiv er antallet af fuldtidsansatte vokset med 257 personer fra 2000 til 2015, hvilket dækker over væsentlige strukturændringer. Branchen har haft kraftig vækst i ansættelsen af højtuddannede. Halvdelen af den samlede beskæftigelse i advokatbranchen ligger i København og i resten af hovedstadsregionen.

Læs en uddybende artikel om beskæftigelsen i branchen her.


Omsætningen
Advokatbranchen havde i 2015 en omsætning på 12,2 mia. kr., baseret på Danmarks Statistiks Momsstatistik. Branchens omsætning er vokset med ca. 5,7 mia. kr. fra 2000 til 2014. Omsætningen er fordelt på en række store advokatvirksomheder samt mange små- og mellemstore virksomheder. Således skabes halvdelen af branchens omsætning stadig blandt virksomheder med mindre end 50 mio. kr. i omsætning.


Eksport
Af advokatvirksomhedernes samlede omsætning udgjorde eksporten i 2014 ca. 1.230 mio. kr., svarende til ca. 10 pct. af den samlede omsætning.


Iværksætteri
Antallet af iværksættervirksomheder i advokatbranchen lå på omkring 170 i 2013. I alt er antallet af advokatvirksomheder steget med ca. 16 pct. siden 2009. En del af de nystartede advokatvirksomheder formår samtidig, at opretholde økonomisk aktivitet og skabe arbejdspladser. Således har over 20 pct. af samtlige nyetablerede virksomheder fuldtidsansatte.
 

Advokatbranchens bidrag til vækst i samfundet
Advokatbranchen har siden år 2000 oplevet en vækst på 27 pct. i værditilvæksten, hvilket er knap 8 pct. point mere end det samlede private erhverv.

Er du interesseret i at vide mere om advokatbranchen, så læs i Kvartalsstatikken her eller i ”Advokatbranchen i tal” her.


Kort om branchen:

  • Ca. 1.900 virksomheder (2014)
  • Ca. 12.000 beskæftigede (2014)
  • Ca. 7.900 fuldtidsansatte (2015)
  • Ca. 4.800 advokater (2016)
  • Ca. 900 advokatfuldmægtige (2016)
  • Lønsum 2014: 5,2 mia. kr.
  • Omsætning 2014: 12,2 mia. kr.
  • Eksport 2014: 1,2 mia. kr.


Kilde: Danmarks Statistik, Medlemsdatabasen, Advokatsamfundet og Danske Advokater

Nyheder

KURSER

Del
Øyvind Fagerstrand
Øyvind Fagerstrand | Forretningsudviklingschef | T: +45 33 43 70 16 | E: ofa@danskeadvokater.dk

Kontakt

Øyvind er ansvarlig for forretningsudvikling – for branchen som helhed og for rådgivning til medlemsvirksomheder. 

 

Øyvind arbejder ud fra sin markedsindsigt med at varetage branchens kommercielle udvikling. Via et vidt forgrenet netværk i branchen og med en række eksterne rådgivere, forsyner Øyvind medlemmerne med ledelsesuddannelse, markedsfakta, analyser og trends som har betydning for branchens og den enkelte virksomheds konkurrencekraft.

 

Øyvind udfordrer konstant status quo og har blik for hvordan såvel produktiviteten som lønsomheden kan øges. Derfor er Øyvind også en uundværlig bidragsyder til både strategiudvikling og brandingen af branchen.

Læs mere…

Kontakt Øyvind Fagerstrand på tlf.

33 43 70 16