Velkommen   (0 lektioner)

Fakta om advokatbranchen

Se hvor mange advokatvirksomheder der er i branchen, hvordan det går med omsætningen og med beskæftigelsen.

Virksomhederne
Danske Advokater repræsenterer ca. 74 pct. af alle advokater og advokatfuldmægtige i danske advokatvirksomheder. Den danske advokatbranche består af ca. 1.800 advokatvirksomheder. Heraf repræsenterer Danske Advokater 745 virksomheder. I medlemsvirksomhederne er der ca. 3.400 advokater og ca. 600 advokatfuldmægtige.


Beskæftigelsen
Antallet af advokater beskæftiget i danske advokatfirmaer er ca. 4.800; dertil kommer ca. 900 advokatfuldmægtige. I alt beskæftigede branchen ca. 11.700 personer i 2014. Omregnet til fuldtidsansatte svarer beskæftigelsen i 2015 til ca. 7.900 personer. I et historisk perspektiv er antallet af fuldtidsansatte vokset med 257 personer fra 2000 til 2015, hvilket dækker over væsentlige strukturændringer. Branchen har haft kraftig vækst i ansættelsen af højtuddannede. Halvdelen af den samlede beskæftigelse i advokatbranchen ligger i København og i resten af hovedstadsregionen.

Læs en uddybende artikel om beskæftigelsen i branchen her.


Omsætningen
Advokatbranchen havde i 2015 en omsætning på 12,2 mia. kr., baseret på Danmarks Statistiks Momsstatistik. Branchens omsætning er vokset med ca. 5,7 mia. kr. fra 2000 til 2014. Omsætningen er fordelt på en række store advokatvirksomheder samt mange små- og mellemstore virksomheder. Således skabes halvdelen af branchens omsætning stadig blandt virksomheder med mindre end 50 mio. kr. i omsætning.


Eksport
Af advokatvirksomhedernes samlede omsætning udgjorde eksporten i 2014 ca. 1.230 mio. kr., svarende til ca. 10 pct. af den samlede omsætning.


Iværksætteri
Antallet af iværksættervirksomheder i advokatbranchen lå på omkring 170 i 2013. I alt er antallet af advokatvirksomheder steget med ca. 16 pct. siden 2009. En del af de nystartede advokatvirksomheder formår samtidig, at opretholde økonomisk aktivitet og skabe arbejdspladser. Således har over 20 pct. af samtlige nyetablerede virksomheder fuldtidsansatte.
 

Advokatbranchens bidrag til vækst i samfundet
Advokatbranchen har siden år 2000 oplevet en vækst på 27 pct. i værditilvæksten, hvilket er knap 8 pct. point mere end det samlede private erhverv.

Er du interesseret i at vide mere om advokatbranchen, så læs i Kvartalsstatikken her eller i ”Advokatbranchen i tal” her.


Kort om branchen:

  • Ca. 1.900 virksomheder (2014)
  • Ca. 12.000 beskæftigede (2014)
  • Ca. 7.900 fuldtidsansatte (2015)
  • Ca. 4.800 advokater (2016)
  • Ca. 900 advokatfuldmægtige (2016)
  • Lønsum 2014: 5,2 mia. kr.
  • Omsætning 2014: 12,2 mia. kr.
  • Eksport 2014: 1,2 mia. kr.


Kilde: Danmarks Statistik, Medlemsdatabasen, Advokatsamfundet og Danske Advokater

Nyheder

KURSER

Dorte Carlsson
Dorte Carlsson | Medlems- og kursuschef | T: +45 33 43 70 08 | E: dca@danskeadvokater.dk


Kontakt

Dorte har gennem hele sit arbejdsliv fokuseret på at formidle svær viden på en tilgængelig måde, og denne ambition har hun også tænkt sig at forfølge i Danske Advokater.

 

Advokatvirksomhederne er nødt til at følge med deres kunders udvikling, og det sætter høje krav til både indhold og form på vores medlemsydelser og vores kurser og uddannelser.

 

Vi kan kun leve op til jeres forventninger, hvis vi får hjælp fra jer, der bruger os, så send Dorte en mail, hvis du har forslag eller forbedringer til medlemsydelser, kurser eller uddannelser..

Læs mere…

Kontakt Dorte Carlsson på tlf.

33 43 70 08