Velkommen   (0 lektioner)

Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret

Om foreningen
Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret (FEF) har til formål at højne medlemmernes faglige niveau inden for erstatnings- og forsikringsret og virke for en styrkelse af advokaters rådgivningsposition inden for fagområdet. Foreningen blev stiftet i 1998. 

Foreningen afholder typisk tre arrangementer - temadage - hvert år. Arrangementerne er åbne for foreningens medlemmer til en favorabel pris. Yderligere udsendes løbende nyhedsbreve med informationer fra medlem til medlem om for eksempel ny retspraksis på foreningens område. 

Et medlemskab er personligt og koster kr. 1.000 årligt ekskl. moms.

Sekretariat
Vesterbrogade 32
1620 København V.
Tlf. 33 43 70 00
Fax 33 43 70 01
cam@danskeadvokater.dk
 

Læs mere på: www.fef-advokater.dk/


Foreningen har i samarbejde med Schultz udviklet en internetportal med fagligt stof inden for foreningens område. På portalen findes love, bekendtgørelser og forarbejder, diverse domme og afgørelser, samt kommentarer til regler og afgørelser. Som medlem af Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret kan man få et prøveabonnement via Schultz til en fordelagtig pris.

  
Navn 
Firmanavn 
Adresse 
E-mail 
Telefon 

Nyheder

KURSER

Connie Amsgård
Connie Amsgård | Foreningskoordinator | T: +45 33 43 70 26 | E: cam@danskeadvokater.dk

Kontakt

Connie Amsgård er koordinator på ansættelsesret samt forsikrings- og erstatningsret, dvs. hun tager sig af kurser og uddannelser inden for disse områder. Hertil kommer koordinatorrollen inden for en række formueretlige emner samt landbrug og fødevarer.

 

Connie har ansvaret for Ansættelsesadvokater, FEF, Danske Landbrugsadvokater og  Oresundsadvokater. Desuden de dertilhørende fagudvalg, også vedrørende fødevarelovgivningen.

 

Sidst men ikke mindst er Connie koordinator på den årlige Fagudvalgsdag og en af koordinatorerne på den årlige Fagdag for medlemmer.

Læs mere…

Kontakt Connie Amsgård på tlf.

33 43 70 26