Velkommen   (0 lektioner)

Forplejningen

Innovativ mad

I Valencia lægger vi stor vægt på fornyelse og med at holde trit med tidens trend. Vores kokke indsamler inspiration i løbet af året og tendenserne indgår i en plan over det følgende års fokusområder og indsatser.
Proceduren er vigtig for os, da vi hele tiden har brug for innovation og fornyelse – for når vore gæster spiser i kantinen ofte vil selv spændende mad på et tidspunkt blive dagligdag. Proceduren er også vigtig for vores kok i kantinen, der gerne vil vedligeholde sine kompetencer og samtidig have mulighed for udfoldelse og kreativitet.


Fokusområder

Økologi:

Vores køkkenleverandør har et mål om 30 % - 60% økologi i produktionen. 
Dette svarer til den standard der skal til for at opnå Bronzemærket.
Mærket er statskontrolleret af Fødevarestyrelsen, og
er en blåstempling af køkkenets brug af økologiske råvarer i madlavningen.

For at få tilkendt mærket skal køkkenet i 3 sammenhængende måneder have bevist, at økologiprocenten på anvendte råvarer i køkkenet holdes i det nævnte interval. Dette tjekkes løbende 1 gang årligt af Fødevarestyrelsen.

Der arbejdes kontinuerligt med at udvide andelen af økologiske varer, og det vil derfor være naturligt at økologiandelen vil være stigende.

Se mere i dette link
Kode: smag


Bæredygtighed :

Oprindelseslande:
Vi måler på andelen af lokalt producerede varer (danske varer) og arbejder kontinuerligt på at øge denne andel ud fra et generelt CSR perspektiv.
Som følge af vores engagement for miljøet, har vi bedt vores leverandører om at få påmonteret partikelfiltre på deres lastbiler, hvis de fortsat vil levere til vores kantine.


Vi har etableret en distributionsplatform hos vores kolonialvareleverandør og får de fleste af vores varer leveret via deres distributionsnet. Vi har bevidst valgt at få vores grøntvarer leveret direkte fra vores grønthandler, idet det er en mærkesag for os, at grøntsagerne leveres friske, og at vores egne grøntspecialister har kontakten til vores lokale producenter. Det kræver specialister at få velfungerende aftaler og leverancesikkerhed med lokale økologiske producenter.


Nøglehulsmærkningen:

Hos vores køkkenleverandør har sundheden i mange år været et afgørende parameter hvad enten der skal vælges råvarer eller tilberedningsmetoder.
Nøglehulsmærkningen på spisesteder er en ordning som verificeres af
Fødevarestyrelsen og giver os mulighed for at dokumentere, at vi stiller an med en buffet med sunde valgmuligheder, og dermed også muligheden for at markedsføre det.


Fiskepolitik:

Yderligere har vi pålagt os selv en fiskepolitik, hvor vi følger WWF's
fiskeguide omkring miljøbelastning, når der overfiskes i specielle områder eller når fiskeriet ikke tager hensyn til havmiljøet.
Som følge af dette anvender vi først og fremmest fisk fra den grønne liste og dernæst fra den gule liste - aldrig fra den røde liste.


 

Nyheder

KURSER