Velkommen   (0 lektioner)

Pension og sundhedsforsikring

Danske Advokater og AON har indgået samarbejde om unik pensions- og forsikringsløsning.

Danske Advokater har en aftale med Aon om en pensionsløsning.

 

Løsningen tilbyder advokater/partnere og ansatte i Danske Advokaters medlemsvirksomheder en helt unik pensions- og forsikringsløsning, der tilbydes via Nordea Liv & Pension, Købstædernes Forsikring og Dansk Sundhedssikring.

 

Det unikke ved ordningen er:

  • Tegning af pensionsordningen kan, som den eneste ordning i Danmark, etableres på individniveau, hvis du er ansat i eller indehaver af en enkeltmandsvirksomhed. Er der flere indehavere/medarbejdere i virksomheden kan etableringen ske for alle eller udvalgte medarbejdergrupper. 

    Det betyder for dig, at du som beskæftiget i en medlemsvirksomhed kan gøre brug af ordningen mod et minimumsbidrag på 5 % af din bruttoløn, hvis din virksomhed indgår pensionsaftalen. Herved vil du være sikret gode vilkår og dækninger til en pris, du ikke selv vil kunne opnå.

    Dette gælder naturligvis både for pensionsordningen men også omkring sundhedsforsikringen – da denne også skal tegnes som medlemsvirksomhed.

  • Adgang til at tegne en nøglepersonforsikring til og med det fyldte 69. år og med fleksibilitet omkring karensperiode og med favorable vilkår for medlemmer.

  • Unik ordning for partnere i relation til tab af erhvervsevne, der tager højde for den nye ressourceforløbsydelse ved sygdom og hvor indtegning blot kræver et pensionsbidrag på 5 %.
     
  • Adgang til en sundhedsforsikring med favorable dækninger og uden krav om helbredsattest.

 

Se filmen om pensions- og forsikringsmulighederne her:


 

Læs nærmere om Danske Advokaters Pension i denne brochure. Vi tilbyder tre produkter: Sundhedsforsikring, Pension og forsikring og Nøglepersonsforsikring.

Medlemmer af Danske Advokater kan læse mere om produkterne og se de aktuelle priser her.

Nyheder

KURSER

Dorte Carlsson
Dorte Carlsson | Medlems- og kursuschef | T: +45 33 43 70 08 | E: dca@danskeadvokater.dk


Kontakt

Dorte har gennem hele sit arbejdsliv fokuseret på at formidle svær viden på en tilgængelig måde, og denne ambition har hun også tænkt sig at forfølge i Danske Advokater.

 

Advokatvirksomhederne er nødt til at følge med deres kunders udvikling, og det sætter høje krav til både indhold og form på vores medlemsydelser og vores kurser og uddannelser.

 

Vi kan kun leve op til jeres forventninger, hvis vi får hjælp fra jer, der bruger os, så send Dorte en mail, hvis du har forslag eller forbedringer til medlemsydelser, kurser eller uddannelser..

Læs mere…

Kontakt Dorte Carlsson på tlf.

33 43 70 08