Velkommen   (0 lektioner)

Forsikring og garantistillelse

Alle advokater skal tegne en ansvarsforsikring og en garantiforsikring - vi hjælper jer.

En ansvars- og garantiforsikring er lovpligtig

Alle advokater skal have tegnet en ansvarsforsikring. Dækningssummen skal være på mindst 2,5 mio. kr. Forsikringen dækker over advokatens eventuelle uagtsomhed. Alle advokater skal også tegne en garantiforsikring på minimum 5 mio. kr. Garantiforsikringen dækker svigagtige forhold, for eksempel advokatens eventuelle brug af betroede midler.

 

Hvis advokatselskabet drives i en af de gængse advokatselskabsformer (ikke advokatholdingselskaber), påhviler det selskabet at tegne forsikringerne og garantere selskabet. Det vil sige, at selskabet skal tegne forsikring og garanti, der dækker dels det ansvar selskabet måtte ifalde, dels det ansvar, som de selskabsdeltagende advokater måtte ifalde.

 

Partnere, der ikke er advokater, omfattes af advokatselskabets garanti- og ansvarsforsikring.

 

Køb dine forsikringer via Danske Advokater

Vi udbyder en forsikringspakke, der omfatter ansvarsforsikring, garantidækning og erhvervsansvarsforsikring gennem Söderberg & Partners.

 

Grunddækningen omfatter uagtsomhed – uanset om den er simpel eller grov, partnerskabshæftelse, sagsomkostninger uden selvrisiko, afløbsdækning uden tidsbegrænsning m.v. Der er mulighed for udvidet dækning for bestyrelsesansvar og for kriminalitet og underslæb og for ejendomsformidling. 

 

Forsikringen kan udvides med kontorløsøreforsikring samt den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, således at alle advokatvirksomhedens forsikringer samles et sted.

 

Cyberforsikring og kriminalitetsforsikring

Med en cyberforsikring er du og din advokatvirksomhed sikret IT-support og hjælp til at minimere skadevirkningerne efter databrud.

 

Med en kriminalitetsforsikring inkl. netbank har du og din advokatvirksomhed mulighed for at minimere risikoen ved impersonation fraud, uanset om det sker ved hacking i virksomhedens it-systemer eller ved falske mails, hvor udsteder udgiver sig for at være selskabets ledelse.

Se Danske Advokaters  forsikringstilbud til medlemmerne her.

Nyheder

KURSER

Ulrikke W. Krogbeck
Ulrikke W. Krogbeck | Chef for strategi og projekter | T: +45 33 43 70 13 | E: uwk@danskeadvokater.dk


Kontakt

Ulrikke beskæftiger sig med alt fra strategiudvikling til opbygning af internationale relationer og udarbejdelse af værktøjer til medlemmer.

 

Ulrikke er sekretariatets advokat og har efter mere end 10 år i branchen, et stort netværk, som udnyttes dagligt. Ulrikke arbejder også med CSR, diversitet og ledelse, samt øget brug af advokat ved ejerskifte. Endelig har Ulrikke fornøjelsen af at være sekretær for bestyrelsen og repræsentantskabet.

Læs mere…

Kontakt Ulrikke W. Krogbeck på tlf.

33 43 70 13