Velkommen  

Forsikring

Alle advokater skal tegne en ansvarsforsikring og en garantiforsikring - vi hjælper jer.

Danske Advokater tilbyder en række forsikringer til medlemmerne, der er relevante for driften af advokatforretningen. Der er gode penge at spare via dit medlemskab.


Ansvarsforsikring

Danske Advokater anbefaler en ansvarsforsikring fra Söderberg & Partners – den såkaldte Solicitor’s Risk insurance. Den er specielt udviklet til Danske Advokaters medlemmer og giver mulighed for at vælge services, som er særligt knyttet til hvervet som advokat.

Forsikringen er kendetegnet ved at være overskuelig og simpel, samtidig med at den er fleksibel og har nogle af markedets bedste priser og dækninger. Forsikringen dækker følgende ansvarsområder:

 • Almen advokatansvarsdækning inkl. grov uagtsomhed
 • Afløbsdækning uden tidsbegrænsning
 • Partnerskabshæftelse
 • Timedriftstabsdækning
 • Lovpligtige garantiforsikring
 • Erhvervsansvarsdækning med lav selvrisiko 
 • Advokatens virke som rekonstruktør
 • Sagsomkostninger u/selvrisiko
 • Dækning af mediation, retsmægling og beskikket tilsyn
 • Garantidækning
 • Netbankforsikring

 

Følgende dækninger kan vælges til efter behov:

 • Bestyrelsesansvar
 • Dækning for ting i varetægt
 • Garanti for ejendomsformidlere
 • Kriminalitetsforsikring
 • Kautionsforsikring

Mere om ansvarsforsikringen hos Söderberg & Partners

 

Kontorforsikring

Söderberg & Partners Solicitor’s Office Insurance er specielt udviklet til at dække værdierne i advokatvirksomheden. Forsikringen dækker:

 • Løsøre og inventar (All Risk)
 • EDB-udstyr inkl. mobiltelefoner
 • Medarbejdernes personlige ejendele
 • Rede penge samt penge repræsentativer
 • Ran og røveri
 • Genfremstilling af sager/kartoteker
 • Uden for kontoret (max. 250.000 kr.)
 • Hjemmearbejdsplads
 • Løsøre i bil
 • Meromkostningsdækning
 • Tab af honorar
 • Tab af dokumenter


Derudover kan følgende dækninger tilvælges efter behov:

 • Arbejdsskadeforsikring
 • Autoforsikring (med mulighed for indtegning af High Value cars)
 • Ulykkesforsikring
 • Rejseforsikring

Læs mere om vores kontorforsikring fra Söderberg & Partners

 

Cyberforsikring og kriminalitetsforsikring

Med en cyberforsikring er du og din advokatvirksomhed sikret IT-support og hjælp til at minimere skadevirkningerne efter databrud.

Med en kriminalitetsforsikring inkl. netbank har du og din advokatvirksomhed mulighed for at minimere risikoen ved impersonation fraud, uanset om det sker ved hacking i virksomhedens it-systemer eller ved falske mails, hvor udsteder udgiver sig for at være selskabets ledelse.

Læs mere om cyberforsikring og kriminalitetsforsikring her

 

Ønsker du at tegne en eller begge forsikringer eller blot at få mere dybdegående information, kan du læse mere her om cyberforsikring og kriminalitetsforsikring - kun for medlemmer.

 

Er dit firma endnu ikke medlem hos os, kan I melde jer ind her.

 Kautionsforsikring

Arbejder du med dødsboer eller konkursboer og skal du tegne kautionsforsikringer, kan du nu spare både tid og penge. Danske Advokater har i samarbejde med Söderberg & Partners udviklet et godt tilbud på kautionsforsikring. Her koster f.eks. forsikringen kun 14.000 kr. i et bo, hvor forsikringssummen er på 15 mio. kr..

 

Fremgangsmåden er administrativt meget enkel. Du sender en mail til advokat@soderbergpartners.dk med oplysning om boets skifteretsnummer, navn og størrelse. Inden for 24 timer får du en dækningsbekræftelse samtidig med, at den originale police sendes til skifteretten med kopi til dig.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse direkte til Söderberg & Partners på tlf.: 33 114 828 eller på advokat@soderbergpartners.dk.

Nyheder

KURSER

Ulrikke W. Krogbeck
Ulrikke W. Krogbeck | Vicedirektør for medlemsservice og brancheudvikling | 33 43 70 13 | uwk@danskeadvokater.dk


Kontakt

Ulrikkes overordnede opgave er at få engagerede medlemmer og skabe værdi af medlemskabet af Danske Advokater. Sammen med sin afdeling skal hun finde ud af, hvad medlemmer og kunder vil have, og hvordan Danske Advokater kan udvikle branchen sammen med dem. 

Læs mere…

Kontakt Ulrikke W. Krogbeck på tlf.

33 43 70 13