Velkommen  

HR-netværket

Medarbejderne er den vigtigst ressource i en advokatvirksomhed, og konkurrencen om de gode hoveder øges.

Medarbejderne skal plejes – og de kræver måske også mere end tidligere. Advokatbranchen er under konstant udvikling, og skal man håndtere forandringerne, så skal der arbejdes med tilgangen til sit personale og organisationen.

 

HR-netværket er et sted, hvor vi inspirerer, vidensdeler og skaber visioner for, hvordan vi forholder os til organisations- og medarbejderudviklingen. Både egentlige HR-medarbejdere, administrationschefer og advokater med HR-ansvar er en del af netværket.

 

Netværket er medlemsdrevet og mødes fire gange om året

Danske Advokater faciliterer netværket og fungerer som sekretariat. Alle omkostninger forbundet med at drive netværket uden for sekretariatsopgaven betales af deltagerne eller medlemsvirksomhederne.


Det er medlemmerne selv, der arrangerer og aftaler indholdet af møderne.              

 

Kontakt

Vil du høre mere, så ring eller skriv til Carina Noer Larsen på 33437011 eller netvaerk@danskeadvokater.dk.

Nyheder

KURSER