Velkommen   (0 lektioner)

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.


03-05-2021
Høringssvar over L 187 og L 188 om ændring af lov om rigsretten

Danske Advokater og Advokatsamfundet takker for muligheden for at afgive høringssvar til L187 og L188.

 

Selvom Danske Advokater og Advokatsamfundet generelt støtter op om offentlighed i retsplejen, kan vi ikke støtte disse to lovforslag, da de bryder med nogle væsentlige retssikkerhedsmæssige principper. Danske Advokater og Advokatsamfundet har følgende bemærkninger til de enkelte lovforslag:

 

Til L187:

I L187 foreslås at det, at det som udgangspunkt skal være tilladt at optage og transmittere billeder og lyd fra offentlige forhandlinger i Rigsretten. Det bryder væsentligt med principperne i forhold til at vidne i en straffesag, ligesom hensyn til offentlige embedsmænd, der ikke ved deres ansættelse kan siges at have valgt en offentlig eksponering, dette gælder særligt i sager med stor offentlig interesse

 

Desuden bryder det mod princippet om, at vidner i en straffesag ikke må overvære forklaringer fra den tiltalte eller andre vidner, før denne selv har afgivet forklaring. Princippet har til formål at sikre, at vidner ikke bliver påvirket af andres forklaringer og er således et væsentligt led for at sikre en retfærdig rettergang. Med offentlig transmission vil dette blive svært at overholde.

 

Til L 188:

Efter gældende ret skal en rigsretsdom indeholde oplysning om stemmetal, men uden afgivelse og angivelse af dommernes navne. Med L 188 foreslås, at dommernes stemmer offentliggøres med dommernes navne.

 

Danske Advokater og Advokatsamfundet bemærker, at begrundelsen for, at dommernes navne ikke skal være kendt, er, at dommerne skal være frie til at stemme og ikke skal føle sig bundet af fx partiholdninger – på trods af, at de er partipolitisk udpeget. Af retssikkerhedsmæssige hensyn støtter Danske Advokater og Advokatsamfundet derfor ikke forslaget.

 

Med venlig hilsen

 

Charlotte Hvid Olavsgaard

Juridisk konsulent

cho@danskeadvokater.dk

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater, Danske Bestyrelsesadvokater og DALILA samt sekretær for Danske Advokaters bestyrelse 

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

Kontakt Charlotte Hvid Olavsgaard på tlf.

33 43 70 09