Velkommen   (0 bonuspoint)

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.

År
Vælg år
30-11-2017
Høring over Forslag til Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om finansiel virksomhed Ved brev af 27. oktober 2017 har Finanstilsynet sendt ovennævnte udkast til lovforslag i høring med anmodning om bemærkninger.
15-11-2017
Høring over Udkast til bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger på indenlandske politisk eksponerede personer Finanstilsynet har den 20. oktober 2017 sendt Udkast til bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger på indenlandske politisk eksponerede personer i høring.
09-11-2017
Høring over Udkast til forslag til lov om forretningshemmeligheder (ref. 16/00326) Patent- og Varemærkestyrelsen har den 6. oktober 2017 sendt Udkast til forslag til lov om forretningshemmeligheder i høring.
27-10-2017
Høring over Udkast til styresignal vedr. leasing – betaling af forholdsmæssig registreringsafgift SKAT har den 2. oktober 2017 sendt udkast til styresignal vedrørende leasing – betaling af forholdsmæssig registreringsafgift – i høring.
26-10-2017
Høring over udkast til bekendtgørelse om retshjælpsforsikring for gruppe 1-forsikringsselskaber (j.nr. 162-0003) Finanstilsynet har den 12. oktober 2017 sendt udkast til bekendtgørelse om retshjælpsforsikring for gruppe 1-forsikringsselskaber i høring. Danske Advokater er bekendt med Advokatsamfundets høringssvar af 23. oktober 2017 og kan i det hele tilslutte sig dette.
18-10-2017
Høring over Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven Skatteministeren har den 3. oktober 2017 fremsat Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven (Ændring af registreringsafgiften, ændring af fradrag for sikkerhedsudstyr, forhøjelse af tærskelværdi og tillæg for energieffektivitet, stramning af regler om leasing m.v. af køretøjer, forhøjelse af reparationsgrænsen og forhøjelse og øget differentiering af brændstofforbrugsafgift m.v.).
13-10-2017
Høring over udkast til Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven (Skattefritagelse af selvejende institutioner m.v. samt erklæringsordning for visse foreninger og fonde) (j. nr. 2017-3982) Skatteministeriet har den 8. september 2017 sendt Udkast til Forsalg til lov om ændring af lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven (Skattefritagelse af selvejende teatre og daginstitutioner m.v. samt erklæringsordning for visse foreninger og fonde) i høring.
27-09-2017
Høringssvar vedr. udkast til konsortievejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 27. juni 2017 offentliggjort udkast til Vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven (herefter "Vejledningen") med anmodning om eventuelle bemærkninger.

1 2 3 4  Næste

Nyheder

KURSER

Del
Helle Hübertz Krogsøe
Helle Hübertz Krogsøe | Vicedirektør | T: +45 33 43 70 12 | E: hhk@danskeadvokater.dk

Kontakt

Helle er vores vicedirektør og er ansvarlig for de fagpolitiske brancheinitiativer.

 

Helle kender det politiske spil efter en lang karriere i Justitsministeriet. Hun arbejder i det daglige tæt sammen med vores fagudvalg og de mange eksterne samarbejdspartnere – både offentlige og private.

 

Som retschef er Helle vores garant for, at det bliver de holdbare juridiske løsninger, der ser dagens lys.

Læs mere…

Kontakt Helle Hübertz Krogsøe på tlf.

33 43 70 12