Velkommen   (0 lektioner)

Hvad laver en advokatsekretær?

Som advokatsekretær arbejder man i tæt samarbejde med advokaten. Advokatsekretæren berammer f.eks. møder i retten, aftaler møder med klienter, skriver breve - enten fra diktat eller selv, laver regnskaber og boopgørelser, opretter og afslutter sager og meget mere.Mange advokatsekretærer har mulighed for at forme deres egen stilling og kan blive sagsbehandlere, f.eks. inden for inkassosager eller bolighandler. Sagsbehandleren er ansvarlig for en stor del af den juridiske behandling af sagerne, selvom advokaten har det endelige overordnede ansvar.

 

En god advokatsekretær har overblik og er nærværende over for klienterne. Det er også en fordel at være god til rutiner, være velformuleret og god til IT.

 

Arbejdstiden kan variere meget fra sted til sted, men mange steder vil der være en arbejdstid fra 9 til ca. 16.30.

 

Aarhus Business College udbyder en sekretæruddannelse.

Læs om denne her

Nyheder

KURSER

Susanne Kærgaard Wyniger
Susanne Kærgård Wyniger | Koordinator | T: +45 33 43 70 28 | E: swy@danskeadvokater.dk


Kontakt

Susanne Wyniger tager sig af kurser inden for emnerne fast ejendom, entreprise, ejendomsadministration, miljø samt energi og forsyning. Hun tager sig også af digital tinglysning og tager sig af ejendoms- og boligområdet  sammen med specialkonsulent Annette Lerche.

 

Susanne har ansvaret for Danske Miljøadvokater og de fagudvalg, der har med ejendomme, miljø samt energi og forsyning at gøre.

 

Desuden har hun specialkompetence inden for administrative medarbejdere og har ansvaret for eliteuddannelsen.

Læs mere…

Kontakt Susanne Kærgaard Wyniger på tlf.

33 43 70 28