Velkommen   (0 lektioner)

Image- og omdømmemåling - kunderne

Få kendskab til, hvad der associeres med ordet advokat og meget mere. Vi tegner et billede at advokatens image og omdømme.

Læs hele analysen her

Image- og omdømmemålingen er foretaget forud for igangsættelsen af branchens markedsføringskampagne 2011/12. Formålet med målingen var at kortlægge de danske advokaters omdømme/image i både privat- og erhvervsmarkedet.  Konkret har Epinion blandt andet undersøgt:

  • Hvad associeres med ordet advokat?
  • Hvordan er advokaternes omdømme sammenlignet med andre professionelle rådgivere?
  • Hvilke drivere og barrierer er der for, at advokater kan blive tidligere inddraget i kundens beslutningsproces?

Nyheder

KURSER

David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Specialkonsulent | T: +45 33 43 70 16 | E: dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

Kontakt David Hedegaard Meyer på tlf.

33 43 70 16