Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser
Køberrådgiveruddannelsen, uddannelse

Køberrådgiveruddannelsen

Danske Advokater udbyder sammen med Danske Boligadvokater Køberrådgiveruddannelsen.
 

Køberrådgiveruddannelsen

 

Formålet med uddannelsen er at give unge advokater eller nye i branchen et samlet juridisk fundament for arbejdet med bolighandler. Efter endt uddannelse har du som deltager opnået et solidt og relevant juridisk fundament for at arbejde med køberrådgivning.

 

Uddannelsen fremstår som en helhed og er opbygget i to moduler. Hvert modul er på to dage og holdes på Hotel Frederik den VI i Odense. Vi starter kl. 9.30 på hvert modul. Uddannelsen er intensiv, så aftenundervisning må påregnes. 

 

Overnatning og forplejning mellem kursusdagene er inkluderet i kursusafgiften.
 

Du kan tilmelde dig uddannelsen i 2023 her.
 

Modul 1:

 • Lovgrundlaget og rammerne
 • Aktørerne, herunder ejendomsformidleren, advokaten og køberrådgiveren
 • Ejendomsbegrebet
 • Adgang til at købe fast ejendom
 • Købsaftalens indgåelse, herunder advokatforbehold og fortrydelsesret
 • Købsaftalens indhold 
 • Boligens pris og prisforhandling
 • Ejendommens økonomi 
 • Finansiering af fast ejendom
 • Ejendomshandlens berigtigelse
 • Reguleringsopgørelsen og refusionsopgørelsen
 • Beskatning


Modul 2:

 • Fast ejendoms regulering
 • Begrænsninger af generel karakter
 • Anvendelsesbegrænsninger
 • Byggelovgivning
 • Planlovgivning
 • Fredning 
 • Servitutter
 • Jordforurening
 • Misligholdelse
 • Mangler
 • Tilstandsrapporten og ejer


Kursuslektioner: 32

Pris

Pris for medlemmer af Danske Advokater: 20.550 kr.

Pris for ikke-medlemmer: 24.850 kr.

Pris for medlemmer af Danske BOLIGadvokater: 16.200 kr.


Undervisere:

Hovedunderviser er advokat og tidligere formand for Danske Boligadvokater, Jan Schøtt-Petersen. Relevante gæsteundervisere vil deltage løbende på modulerne.  

 

Nyheder

KURSER

Annette Lerche
Annette Lerche | Specialkonsulent | 33 43 70 07 | ale@danskeadvokater.dk


Kontakt

Annette er specialkonsulent for Danske Boligadvokater, Danske Ejendomsadvokater, Foreningen af Ejendomsadministratorer, Danske Miljøadvokater og Danske Landbrugsadvokater. 

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 07