Velkommen   (0 lektioner)

Bestyrelsesuddannelsen har fokus på strategi, ledelse, samarbejde og virksomhedens økonomiske helbredstilstand, krisestyring og værdiskabelse

Køberrådgiveruddannelsen

Danske Advokater udbyder sammen med Danske Boligadvokater Køberrådgiveruddannelsen.
 

Køberrådgiveruddannelsen

 

Formålet med uddannelsen er at give unge advokater eller nye i branchen et samlet juridisk fundament for arbejdet med bolighandler. Efter endt uddannelse har du som deltager opnået et solidt og relevant juridisk fundament for at arbejde med køberrådgivning.

 

Uddannelsen fremstår som en helhed og er opbygget i to moduler. Hvert modul er på to dage og holdes på Hotel Frederik den VI i Odense. Vi starter kl. 9.30 på hvert modul. Uddannelsen er intensiv, så aftenundervisning må påregnes. 

 

Modul 1: 6. og 7. september 2021
Modul 2: 5. og 6. oktober 2021

 

Overnatning og forplejning mellem kursusdagene er inkluderet i kursusafgiften.

Læs mere og tilmeld dig uddannelsen her

 

Modul 1:

Dag 1

 • Lovgrundlaget og rammerne
 • Aktørerne
 • Ejendomsbegrebet
 • Ejendomsformidleren
 • Projektudbyderen
 • Advokaten
 • Køberrådgiveren

 

Dag 2

 • Købsaftalens indgåelse 
 • Boligens pris og prisforhandling
 • Købsaftalens indhold 
 • Ejendommens økonomi 
 • Finansiering af fast ejendom
 • Ejendomshandlens berigtigelse
 • Reguleringsopgørelsen og refusionsopgørelsen
 • Beskatning


Modul 2:

 

Dag 1

 • Adgang til at købe fast ejendom
 • Fast ejendoms regulering
 • Begrænsninger af generel karakter
 • Anvendelsesbegrænsninger
 • Byggelovgivning
 • Planlovgivning
 • Fredning
 • Jordforurening
 • Servitutter

Dag 2

 • Misligholdelse
 • Mangler
 • Tilstandsrapporten og ejerskifteforsikring
 • Retstvister


Kursuslektioner: 32

Pris
18.995 kr. ekskl. moms

Undervisere:

Hovedunderviser er advokat og formand for Danske Boligadvokater, Jan Schøtt-Petersen. Relevante gæsteundervisere vil deltage løbende på modulerne.  

 

Nyheder

KURSER

Majbritt Eugen Damm
Majbritt Eugen Damm | Kursuskoordinator | 33 43 70 28 | mda@danskeadvokater.dk


Kontakt

Majbritt arbejder med kurser og uddannelser for advokater og administrative medarbejdere og Jurainstituttet. 

Læs mere…

Kontakt Majbritt Eugen Damm på tlf.

33 43 70 28