Velkommen  

Køberrådgiveruddannelsen, uddannelse

Køberrådgiveruddannelsen

Danske Advokater udbyder sammen med Danske Boligadvokater Køberrådgiveruddannelsen.
 

Køberrådgiveruddannelsen

 

Formålet med uddannelsen er at give unge advokater eller nye i branchen et samlet juridisk fundament for arbejdet med bolighandler. Efter endt uddannelse har du som deltager opnået et solidt og relevant juridisk fundament for at arbejde med køberrådgivning.

 

Uddannelsen fremstår som en helhed og er opbygget i to moduler. Hvert modul er på to dage og holdes på Hotel Frederik den VI i Odense. Vi starter kl. 9.30 på hvert modul. Uddannelsen er intensiv, så aftenundervisning må påregnes. 

 

Overnatning og forplejning mellem kursusdagene er inkluderet i kursusafgiften.
 

Næste hold starter den 7. september 2022. Tilmeld dig her
 

Modul 1:

Dag 1

 • Lovgrundlaget og rammerne
 • Aktørerne
 • Ejendomsbegrebet
 • Ejendomsformidleren
 • Projektudbyderen
 • Advokaten
 • Køberrådgiveren

 

Dag 2

 • Købsaftalens indgåelse 
 • Boligens pris og prisforhandling
 • Købsaftalens indhold 
 • Ejendommens økonomi 
 • Finansiering af fast ejendom
 • Ejendomshandlens berigtigelse
 • Reguleringsopgørelsen og refusionsopgørelsen
 • Beskatning


Modul 2:

 

Dag 1

 • Adgang til at købe fast ejendom
 • Fast ejendoms regulering
 • Begrænsninger af generel karakter
 • Anvendelsesbegrænsninger
 • Byggelovgivning
 • Planlovgivning
 • Fredning
 • Jordforurening
 • Servitutter

Dag 2

 • Misligholdelse
 • Mangler
 • Tilstandsrapporten og ejerskifteforsikring
 • Retstvister


Kursuslektioner: 32

Pris
18.995 kr. ekskl. moms

Undervisere:

Hovedunderviser er advokat og tidligere formand for Danske Boligadvokater, Jan Schøtt-Petersen. Relevante gæsteundervisere vil deltage løbende på modulerne.  

 

Nyheder

KURSER

Annette Lerche
Annette Lerche | Specialkonsulent | 33 43 70 07 | ale@danskeadvokater.dk


Kontakt

Annette er specialkonsulent for Danske Boligadvokater, Danske Ejendomsadvokater, Foreningen af Ejendomsadministratorer, Danske Miljøadvokater og Danske Landbrugsadvokater. 

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

Kontakt Annette Lerche på tlf.

33 43 70 07