Velkommen   (0 lektioner)

Kom rundt om dit advokatsystem

Den 28. oktober 2019
hos Danske Advokater
Vesterbrogade 32
1620 København V.
Kl. 9-13


Vi er i advokatbranchen meget afhængige af diverse IT-systemer. For de fleste advokatvirksomheder er ”advokatsystemet” det centrale IT-system til håndtering af klientoplysninger, sagsmateriale, tidsregistrering, økonomistyring mm. Hos Danske Advokater får vi ind imellem tilkendegivelser fra vores medlemmer om udfordringer med deres advokatsystem og IT generelt samt leverandørerne af disse.

 

Tilbage i april måned lavede vi en medlemsundersøgelse af, hvordan understøtter dit IT-system din hverdag. Her fik vi en fin tilbagemelding, og mange tilkendegav en interesse for opfølgende dialog og erfaringsudveksling.
 

Se nyhed med omtale af medlemsundersøgelse fra den 25. marts 2019 her.

 

Derfor planlægger vi hos Danske Advokater nu en workshop med vidensdeling om de advokatsystemer, der bruges i advokatvirksomheder. Arrangementet finder sted mandag den 28. oktober kl. 9:00 til 13:00. Afhængig af deltagernes tilkendegivelser og interesse vil der efterfølgende blive taget kontakt til udvalgte leverandører af advokatsystemer for en opfølgning og dialog med dem.

 

Program:

09:00 – 09:30
 
Tjek-in og morgenmad
 
09:30 – 09:45

  
Velkomst ved digitaliseringschef Steen Hermansen, Danske Advokater
 
09:45 – 10:30
 
Indlæg om succesfuld styring af IT-opgaver
 
10:30 - 12:00

 
Workshops opdelt på advokatsystemer [VIGTIGT tilkendegiv advokatsystem ved tilmelding]
 
12:00 – 12:30 
 
Opsummering og det videre forløb
 
12:30 – 13:00 Netværk blandt deltagerne med sandwich


Medlemsprisen er kr. 699,- ekskl. moms. Arrangementet er kun for advokater og ansatte i virksomheder, der er medlemmer af Danske Advokater eller dem, der har en servicepakke.

Vi forbeholder os ret til at begrænse deltagelse til en person pr. medlemsvirksomhed.

 

Har du spørgsmål til ovenstående eller den tidligere undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte vores digitaliseringschef Steen Hermansen på tlf. 33 43 70 21 eller mail she@danskeadvokater.dk.

 

Du kan tilmelde dig her

Navn 
Titel 
Firmanavn 
E-mail 
Mit advokatsystem er
 
 
 
 
 
 
Andet: 

Nyheder

KURSER

Steen Hermansen
Steen Hermansen | Digitaliseringschef | T: +45 33 43 70 21 | E: she@danskeadvokater.dk


Kontakt

Steen rådgiver om advokatbranchens digitale udfordringer og it-løsninger til advokatvirksomheder.

 

Steen har siddet med i vores arbejdsgruppe om persondata. Han har bl.a. udarbejdet materiale og guides til vores medlemmer om overholdelse af persondatalovgivningen, og han har undervist i GDPR-relaterede emner på vores medlemsmøder og kurser.

 

Steen er hr. IT inden for advokatbranchen. Han rådgiver medlemsvirksomheder i køb af IT, har kendskab til leverandørerne af IT-systemer og er i tæt dialog med domstolene ved udrulning af nye digitaliseringsprojekter.

Steen er vores spidskompetence vedrørende it-relaterede emner som den digitale retsproces, digital tinglysning, sikker mail med retterne, ejendomsdatarapporter, cloud computing m.m.

 

Steen afholder løbende undervisning inden for IT-relaterede emner.

Læs mere…

Kontakt Steen Hermansen på tlf.

33 43 70 21

Christina Stage
Christina Stage | Koordinator | T: +45 33 43 70 31 | E: cst@danskeadvokater.dk


Kontakt

Christina Stage er koordinator på insolvens, inkasso, IT, immateriel- og konkurrenceret samt udbud, dvs. hun tager sig af kurser inden for dette område.

 

Christina har ansvaret for Danske Insolvensadvokater, Danske INKASSOadvokater og Danske IT-advokater og er tilknyttet fagudvalgene inden for disse områder.

 

Endvidere har hun ansvar for markedsføringen af kurser og uddannelser.

Læs mere…

Kontakt Christina Stage på tlf.

33 43 70 31