Velkommen   (0 bonuspoint)

Konjunkturbarometer

Konjunkturbarometer nr. 1 2019 - Året starter med positive forventninger

Den faktiske omsætning i november, december og januar viser, at optimismen er høj i branchen. Den sammensatte konjunkturindikator viste et gennemsnit på 19, hvilket er en mindre stigning i forhold til sidste barometer. Igen er forventningerne til det kommende kvartals omsætning og beskæftigelse størst hos advokatvirksomheder med over 50 ansatte. Samtidig havde øvrige regioner højere forventninger til omsætningen og beskæftigelsen end hovedstaden.

Læs barometeret her

 

Konjunkturbarometer nr. 4 2018 - Forventningerne er positive

Advokatbranchens forventninger steg fra august til oktober, hvor især nettotallet til den forventede omsætning steg. Den sammensatte konjunkturindikator viste et gennemsnit på 15, hvilket var det samme i sidste barometer. Forventningerne til det kommende kvartals omsætning og beskæftigelse var igen størst hos advokatvirksomheder med over 50 ansatte. Samtidig havde øvrige regioner højere forventninger til beskæftigelsen, mens Region Hovedstaden havde de højeste forventninger til omsætningen.

Læs barometeret her

 

Konjunkturbarometer nr. 3 2018 - Optimismen er vokset gennem 3. kvartal

Advokatbranchens optimisme steg fra maj til juli. Især nettotallet for udviklingen i den faktiske omsætning er steget fra 7 i maj til 35 i juli måned. Forventningerne til forretningssituationen steg også gennem 3. kvartal. På trods af den voksende optimisme viste den sammensatte konjunkturindikator et gennemsnit på 15 sammenlignet med et gennemsnit på 23 i sidste barometer. Forventningerne til det kommende kvartals omsætning og beskæftigelse var igen størst hos advokatvirksomheder med over 50 ansatte, mens øvrige regioner havde højere forventninger til omsætning og beskæftigelse sammenlignet med Region Hovedstaden.

Læs barometeret her

 

Konjunkturbarometer nr. 2 2018 - Optimismen er faldet, men forventningerne er stadig positive

Advokatbranchens optimisme faldt fra februar til april. Især den faktiske omsætning faldt i april måned, mens forventningerne til forretningssituationen i april også var lave. Den faldende udvikling resulterede i, at den sammensatte konjunkturindikator viste et gennemsnit på 23 sammenlignet med 42 i sidste barometer. Ligesom sidste konjunkturbarometer var forventningerne til det kommende kvartals omsætning og beskæftigelse særligt stor hos advokatvirksomheder med over 50 ansatte.

Læs barometeret her

 

Konjunkturbarometer nr. 1 2018 - Optimismen vokser stadig

Advokatbranchens optimisme voksede fra november til januar. Især den faktiske omsætning satte rekord i december måned, mens forventningerne til forretningssituationen i januar var meget positiv. Den positive udvikling resulterede i, at den sammensatte konjunkturindikator viste et gennemsnit på 42 sammenlignet med 25 i sidste barometer. Forventningerne til det kommende kvartals omsætning og beskæftigelse var særligt stor hos advokatvirksomheder med over 50 ansatte.

Læs barometeret her

 

Konjunkturbarometer 4/2017 - Optimismen tog yderligere et hop

Advokatbranchens optimisme steg yderligere i de tre måneder, august til oktober. Især forventningerne til forretningssituationen og den faktiske omsætning satte rekord i august måned, hvilket resulterede i det højeste nettotal for den sammensatte konjunkturindikator på hele 27. Forventningerne til det kommende kvartals omsætning og beskæftigelse var særligt stor hos advokatvirksomheder med over 50 ansatte. Den sammensatte konjunkturindikator viste et gennemsnit på 25 sammenlignet med 16 i sidste barometer.

Læs barometeret her

 

Konjunkturbarometer 3/2017 - Fortsat solid optimisme

Advokatbranchen forventer fortsat fremgang i omsætning og beskæftigelse; forventninger til omsætning er steget i forhold til sidste ’barometer’. Særligt var optimismen stor i juni og juli måned og markant højere end samme måneder sidste år. Forventningerne til det kommende kvartals omsætning og beskæftigelse var særligt stor hos advokatvirksomheder med over 50 ansatte. Den sammensatte konjunkturindikator viste et gennemsnit på 16 sammenlignet med 12 i sidste barometer.

Læs barometeret her

 

Konjunkturbarometer 2/2017 - Fortsat solid optimisme

Advokatbranchen forventer fortsat fremgang i omsætning og beskæftigelse; forventningerne til omsætning er steget i forhold til sidste ’barometer’. I februar og april var der højst forventninger til både omsætning og beskæftigelse. Forventningerne til det kommende kvartals omsætning var særligt stor hos de mindre advokatvirksomheder med 10-19 ansatte. Den sammensatte konjunkturindikator viste et gennemsnit på 12 sammenlignet med 9 i sidste barometer.

Læs barometeret her

 

Konjunkturbarometer 1/2017 - Fortsat stor optimisme

Advokatbranchen forventer fortsat fremgang i omsætning og beskæftigelse; disse er steget i forhold til sidste ’barometer’. I november 2016 og januar 2017 var der høje forventninger til både omsætning og beskæftigelse. Den sammensatte konjunkturindikator viste et gennemsnit på 9 sammenlignet med 3 i sidste barometer.

Læs barometeret her

 

Konjunkturbarometer 4/2016 - Barometeret viser igen mindre optimisme

Advokatbranchen håber fortsat på fremgang i omsætning og beskæftigelse, men forventningerne til omsætningen er faldet i forhold til sidste ’barometer’. I oktober måned var der endog negative forventninger til omsætningen, og den sammensatte konjunkturindikator viste et rent nul, hvor denne var på hele 8 i oktober måned sidste år.

Læs barometeret her

 

Konjunkturbarometer 3/2016 - Barometeret viser mindre optimisme

Advokatbranchen håber fortsat på fremgang i omsætning og beskæftigelse, men forventningerne til omsætningen er faldet i forhold til samme periode sidste år. I forhold til sidste barometer er forventningerne til omsætning og beskæftigelse igen højere i Region Hovedstaden end i de øvrige regioner.

Læs barometeret her

 

Konjunkturbarometer 2/2016 - barometeret peger stadig opad

Advokatbranchen har stadig positive forventninger til omsætning og beskæftigelse, selvom forventningerne er dalet i forhold til sidste måling, viser det nye konjunkturbarometer. Det er også bemærkelsesværdigt, at forventningerne til omsætning nu er højere i de øvrige regioner end i Region Hovedstaden.

Læs barometeret her

 

Konjunkturbarometer 1/2016 - advokatbranchen har tårnhøje forventninger til 2016

2016 er startet med usikkerhed på de finansielle markeder, og det har præget økonomierne i hele verden – men de danske advokater har helt andre forventninger til 2016. Hovedstaden er meget optimistisk omkring fremtiden, hvorimod de øvrige regioner har mere moderate forventninger.

Læs barometeret her

 

Første konjunkturbarometer for advokatbranchen

Læs om hvordan advokatvirksomheders forventning er til den aktuelle forretningssituation, omsætning, beskæftigelse og kapacitetsudnyttelse. Første udgivelse giver et historiske tilbageblik over konjunkturforventningerne, hvoraf det er tydeligt, at optimismen er størst i København. Fremover udkommer konjunkturbarometeret hvert kvartal.

Læs barometeret her

Nyheder

KURSER

Del
David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Specialkonsulent | T: +45 33 43 70 16 | E: dhm@danskeadvokater.dk

Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde. 

Læs mere…

Kontakt David Hedegaard Meyer på tlf.

33 43 70 16