Velkommen   (0 bonuspoint)

Krav om efteruddannelse til advokater

Advokater og advokatfuldmægtige skal deltage i 54 timers obligatorisk efteruddannelse over en treårsperiode, hvilket svarer til ca. tre kursusdage om året. For mange timer i en treårsperiode kan overføres til efterfølgende år.

Advokater skal hver tredje år indberette til Advokatsamfundet, om de har opfyldt kravet om 54 timers efteruddannelse i den pågældende periode. Advokatsamfundet sender link og password til brug for indberetningen.


Efteruddannelseskravet kan opfyldes på mange måder, herunder ved at deltage i Danske Advokaters kurser, seminarer, fagdage, specialforeningsarrangementer m.v., som stort set alle opfylder betingelserne for obligatorisk efteruddannelse. Medlemmer af Danske Advokater får mindst 35 % rabat på kurser taget i Danske Advokaters regi.


Se de mange kurser her


På vores hjemmeside kan kursister fra medlemsfirmaer altid se, hvor mange kursuslektioner de har optjent. Log på siden her 


Husk, at du selv har ansvaret for at opbevare dokumentationen for den gennemførte efteruddannelse.

Nyheder

KURSER

Del
Ulrikke W. Krogbeck
Ulrikke W. Krogbeck | Chef for direktions-sekretariatet | T: +45 33 43 70 13 | E: uwk@danskeadvokater.dk

Kontakt

Ulrikke beskæftiger sig med alt fra strategiudvikling til opbygning af internationale relationer og udarbejdelse af værktøjer til medlemmer.

 

Ulrikke er sekretariatets advokat og har efter mere end 10 år i branchen, et stort netværk, som udnyttes dagligt. Ulrikke arbejder også med CSR, diversitet og ledelse, samt øget brug af advokat ved ejerskifte. Endelig har Ulrikke fornøjelsen af at være sekretær for bestyrelsen og repræsentantskabet.

Læs mere…

Kontakt Ulrikke W. Krogbeck på tlf.

33 43 70 13