Velkommen   (0 lektioner)

Kriseramt virksomhed?

Hvis krisen kradser i din virksomhed, kan advokaten hjælpe dig – både med at sikre værdier og arbejdspladser.

Når en virksomhed er kriseramt, vil man som virksomhedsejer helt naturligt først og fremmest fokusere på, hvad der kan og skal gøres forretningsmæssigt og kapitalmæssigt.

Det er her vigtigt at få svar på de centrale spørgsmål:

  • Er der en sund kernevirksomhed, der kan føres videre?
  • Er der nogen, der har lyst til at tilføre den nødvendige kapital?

 

Hvad er en rekonstruktion?

En person eller et selskab, der er insolvent - dvs. at gælden er større, end de aktiver man har- kan på begæring tages under rekonstruktionsbehandling. Formålet med en rekonstruktion kan være at udskille de levedygtige dele af en virksomhed, at opnå en akkord, eller at afvikle en drift.
 

Kan hjælpe på mange fronter

En af de meget vigtige advokatopgaver er at sikre værdier, arbejdspladser og dermed såvel kreditorernes som virksomhedernes interesse, når en virksomhed kommer i økonomiske vanskeligheder. Derudover rådgiver advokaten blandt andet om de forretningsmæssige og selskabsretlige forhold, udarbejdelse af alle selskabsretlige dokumenter, såsom vedtægter, anpartshaver- og aktionæroverenskomster, forretningsorden for direktion og bestyrelse, anparts- og aktiehandelsaftaler, garantierklæringer og investeringsaftaler med mere.

Advokaten kan desuden bistå med rådgivning inden for skatteretlige spørgsmål, herunder koncern- og sambeskatning og om etablering, ændring af vedtægter og opløsning af erhvervsdrivende og almennyttige fonde.

 

”Sammen med vores advokat tog vi en meget svær beslutning. Det er årsagen til, at vores virksomhed eksisterer i dag.” (Kim Petersen, Nissan Auto-Shop)

Du kan læse mere om rekonstruktion og insolvens på de enkelte advokatvirksomheders hjemmesider og du kan finde en advokat med den profil, du ønsker på Find din advokat.
 

Nyheder

KURSER

Jeanie Sølager Bigler
Jeanie Sølager Bigler | Retschef | T: +45 33 43 70 12 | E: jsb@danskeadvokater.dk


Kontakt

Jeanie er vores retschef og er ansvarlig for de fagpolitiske brancheinitiativer.

 

Hun arbejder i det daglige tæt sammen med vores fagudvalg og de mange eksterne samarbejdspartnere – både offentlige og private.

 

Som retschef er Jeanie vores garant for, at det bliver de holdbare juridiske løsninger, der ser dagens lys.

Læs mere…

Kontakt Jeanie Sølager Bigler på tlf.

33 43 70 12