Velkommen  

Færøerne 2022 kursusuge

Danske Advokater holder tre kurser i Tórshavn den 31. oktober til 2. november 2022.

Danske Advokater holder tre kurser på HOTEL HAFNIA, ÁARVEGUR 8, Tórshavn den 31. oktober - 2. november 2022.

 

Det forventes, at Lagtinget i foråret vil vedtage en gennemgribende reform af den færøske insolvensretlige lovgivning, som vil omfatte rekonstruktion af kriseramte virksomheder, konkurs og gældssanering. Reformen, der vil træde i kraft den 1. januar 2023, vil få betydning for alle, der rådgiver om eller i øvrigt arbejder med insolvensretlige problemstillinger – herunder advokater, revisorer, domstolsjurister og ansatte i pengeinstitutter.

 

Se nederst for priser og tilmelding
(OBS: Kursuspriserne inkluderer forplejning).

Tilmelding til alle kurser giver 10 % rabat

 

Underviser: Lars Lindencrone

Lars Lindencrone Petersen er en af vores mest alsidige undervisere. Han underviser især inden for rekonstruktion, forældelse og proces og advokatetik, men også gerne i andre emner. Lars er vores mest benyttede underviser. Han er medlem af foreningens etikudvalg. Herudover har Lars tidligere stor erfaring fra domstolene. Lars er videnpartner hos Bech-Bruun.

 

KURSERNE

 

1. Konkursbehandling og konkurskarantæne

Dato og tid: 31. oktober 2022 kl. 9-16

Den 31. oktober gennemgår vi reglerne om konkursbehandling. Vi gennemgår reglerne generelt, men fokus vil være på ændringerne i forhold til den hidtidige retstilstand. Vi kommer herunder ind på:

 • Konkursboets behandling generelt – kurators pligter og beføjelser, skifterettens kontrol med bobehandlingen
 • Skyldnerens stilling, oplysningspligt, postspærring, advokatbeskikkelse
 • Omstødelse af gaver
 • Konkurskarantæne


7 lektioner/kursuspoint

 

 

2. Rekonstruktion og gældssanering

Dato og tid: 1. november 2022 kl. 9-16

Den 1. november gennemgår vi de nye regler om rekonstruktionsbehandling og ændringerne i reglerne om gældssanering, herunder

Rekonstruktionsbehandling

 • Baggrunden for de nye regler
 • Rekonstruktionens indhold
 • De nye aktører – rekonstruktøren og tillidsmanden
 • Processen
 • Gensidigt bebyrdende aftaler
 • Panthaveres stilling
 • Rekonstruktionens virkninger

 

Dertil:

 • Gældssanering
 • Betingelser
 • Præklusivt proklama
 • Pensionsopsparinger
 • Genoptagelse
 • Gældssanering i forbindelse med konkurs og rekonstruktionsbehandling

7 lektioner/kursuspoint

 

Den 2. november ser vi dels på hvidvaskloven, dels på nogle advokatetiske spørgsmål:

 

3. God advokatskik

Dato og tid: 2. november 2022 kl. 9-16

Kravet om god advokatskik gennemsyrer alle dele af advokatens virksomhed. Vi ser på den nyeste praksis fra Advokatnævn og domstole og de advokatetiske regler generelt, herunder

 • Hvem har advokaten pligter over for?
 • Påtagelse af opdrag
 • Interessekonflikter
 • Advokatens tavshedspligt
 • Oplysningspligter
 • Skatterådgivning
 • Respekt for den kontradiktoriske proces – kontakt til tvistløsende organer og modpartens vidner m.fl.
 • Honorarmodeller
 • Ophør af sagen – udtræden og arkivering mv.

7 lektioner

 

Samlet pris for alle tre kurser med 10 procents rabat:

 

(Tilmelding til alle kurser giver 10 % rabat, som er indregnet i nedenstående pris:)

Medlemskabspris: 11.880,00 DKK

Ikke-medlemmer: 14.850,00 DKK

 

Priser for de enkelte kurser uden rabat:

Dag 1:

Kursus 1 (7 lektioner): Konkursbehandling og konkurskarantæne: 4.850 kr./3.900 kr.

 

Dag 2:

Kursus 2 (7 lektioner): Rekonstruktion og gældssanering: 4.850 kr./3.900 kr.

 

Dag 3:

Kursus 3 (7 lektioner): God advokatskik: 4.850 kr./3.900 kr.

 

Tilmeld dig de enkelte kurser her

Nyheder

KURSER

Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00