Velkommen  

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2023-09-06 09:00:00 2023-10-06 17:00:00 Europe/Copenhagen Køberrådgiveruddannelsen 2023 (ej tilmeldt) Køberrådgiveruddannelsen 2023, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&GroupID=&PageNum=2&Type=Uddannelse&ProductID=PROD2698 Frederik VI’s Hotel Odense - Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV Udskriv

Køberrådgiveruddannelsen 2023

Danske Advokater og Danske Boligadvokater har i fællesskab udviklet en Køberrådgiveruddannelse, som giver nye jurister og advokater i branchen det juridiske fundament for arbejdet med bolighandler. Når du har gennemført denne uddannelse, har du fået et solidt og relevant juridisk fundament for at arbejde i branchen.

Advokat (H) og tidligere mangeårig formand for Danske Boligadvokater, Jan Schøtt-Petersen er hovedunderviser på uddannelsen og sikrer dig som deltager kvalificeret undervisning fra en meget erfaren advokat inden for området, ligesom gæsteundervisere fra branchen løbende deltager på modulerne og sikrer indsigt i væsentlige områder som fx boligens pris, finansiering, anvendelsesbegrænsninger og retstvister. 

Pris for medlemmer af Danske Advokater: 20.550 kr.

Pris for ikke-medlemmer: 24.850 kr.

Pris for medlemmer af Danske BOLIGadvokater: 16.200 kr.

 


Udbytte: Køberrådgiveruddannelsen giver unge advokater eller nye i branchen et samlet juridisk fundament for arbejdet med bolighandler. Efter endt uddannelse har du som deltager opnået et solidt og relevant juridisk fundament for at arbejde med køberrådgivning.


Kursusbeskrivelse

Uddannelsen fremstår som en helhed og er opbygget i to moduler. Hvert modul er på to dage og holdes på Frederik VI’s Hotel i Odense. Vi starter kl. 9.30 på hvert modul. Uddannelsen er intensiv, så aftenundervisning må påregnes. 

Overnatning og forplejning mellem kursusdagene er inkluderet i kursusafgiften. 

 

Modul 1:

 • Lovgrundlaget og rammerne
 • Aktørerne, herunder ejendomsformidleren, advokaten og køberrådgiveren
 • Ejendomsbegrebet
 • Adgang til at købe fast ejendom
 • Købsaftalens indgåelse, herunder advokatforbehold og fortrydelsesret 
 • Købsaftalens indhold 
 • Boligens pris og prisforhandling
 • Ejendommens økonomi 
 • Finansiering af fast ejendom
 • Ejendomshandlens berigtigelse
 • Reguleringsopgørelsen og refusionsopgørelsen
 • Beskatning


Modul 2:

 • Fast ejendoms regulering
 • Begrænsninger af generel karakter
 • Anvendelsesbegrænsninger
 • Byggelovgivning
 • Planlovgivning
 • Fredning
 • Servitutter
 • Jordforurening
 • Misligholdelse
 • Mangler
 • Tilstandsrapporten og ejerskifteforsikring
 • Retstvister

 

Kurset udbydes af Danske Advokater til en medlemspris på kr. 20.550 + moms pr. deltager, men medlemmer af Danske BOLIGadvokater, herunder kollegaer/ansatte i DBA-medlemsfirmaer, kan deltage til en særlig DBA-medlemspris på kr. 16.200 + moms inkl. overnatning og forplejning ifm. med begge moduler.
 

OBS: Er du medlem af Danske BOLIGadvokater, bedes du venligst kontakte os for tilmelding på kursus@danskeadvokater.dk for at blive tilmeldt på rette vis, med rette pris. 

Tilbud til deltagere, hvis firma ikke allerede er medlem af Danske BOLIGadvokater (DBA)
Ved tilmelding til Køberrådgiveruddannelsen tilbydes deltageren et gratis DBA-støtte-medlemskab for hele den resterende del af 2022.
Medlemskabet omfatter DBA-støtte-nyhedsmail (dog uden indhold om DBA-markedsføring) samt adgang til DBA-kurser til DBA-støtte-pris.  
 

Uddannelsen er godkendt af Danske BOLIGadvokater.

Underviser
Jan Schøtt-Petersen

Jan Schøtt-Petersen

Advokat (H)


Jan Schøtt-Petersen er advokat (H) og indehaver af Alliance Advokater Helsingør og beskæftiger sig hovedsagelig med fast ejendom og erhvervsret. Jan har virket som formand for Advokatrådets ejendomsudvalg, og bl.a. deltaget i Erhvervsministeriets rådgivende ejendomsudvalg. I sin egenskab af advokatrådsmedlem var han i sin tid medstifter af foreningen Danske BOLIGadvokater, hvor Jan nu er formand. Jan Schøtt-Petersen benyttes hyppigt af medierne som ekspert og kommentator på det boligpolitiske område.

Program 06.09.2023 kl. 09:00 - 17:00

Vi starter kl. 9.30 på hvert modul. Uddannelsen er intensiv, så aftenundervisning må påregnes. 

 

Underviser: Jan Schøtt-Petersen.
 

Program for modul 1, dag 1:

09:30 – 10:00: Morgenkaffe og -brød til de friske

10:00 – 10:30: Velkommen til Køberrådgiveruddannelsen

10:30 – 12:30: 

 • Lovgrundlaget og rammerne
 • Aktørerne
 • Ejendomsbegrebet


12:30-13:15: Frokost

13:15 – 18:00: (Kaffe og kagepauser indlægges undervejs)

 • Ejendomsformidleren
 • Projektudbyderen
 • Advokaten
 • Køberrådgiveren


18:00 – 19:00: Indtjekning og pause inden middag

19:00 – 20:15: Middag

20:15-21:30: Adgang til at købe fast ejendom

 

Der kan forekomme justeringer i programmet.

Program 07.09.2023 kl. 09:00 - 17:00

Program for modul 1, dag 2: 

08:30 – 08:45: Velkommen til dag 2

08:45 – 12:30: (Pauser indlægges undervejs)

 • Købsaftalens indgåelse
 • Boligens pris og pris--forhandling
 • Købsaftalens indhold
 • Ejendommens økonomi


12:30-13:15: Frokost

13:15-16:15: (Kaffe og kagepauser indlægges undervejs.)

 • Ejendomshandlens berigtigelse
 • Reguleringsopgørelsen og refusionsopgørelsen
 • Beskatning


16:15-16:30: Afrunding og tak for denne gang

 

Der kan forekomme justeringer i programmet.

Program 05.10.2023 kl. 09:00 - 17:00
Vi starter kl. 9.30 på hvert modul. Uddannelsen er intensiv, så aftenundervisning må påregnes. 
 
Gæsteundervisere bl.a.: Kristian Båttrup, landsinspektør og Martin Persson, skadeschef, Gjensidige
 
Program for modul 2, dag 1:
 
09:30 – 10:00 Morgenkaffe og - brød til de friske

10:00 – 10:30 Velkommen til modul 2, 
 • Opsamling fra sidst og introduktion til modul 2
 
10:30-12:30 Anvendelsesbegrænsninger, ved landsinspektør Kristian Båttrup

12:30-13:15 Frokost 
 
13:15 - 18:00 -  Kaffe og kagepauser indlægges undervejs
 • Fast ejendoms regulering 
 • Begrænsninger af generel karakter 
 • Anvendelsesbegrænsninger
 • Byggelovgivning
 • Planlovgivning 
 • Fredning
 • Jordforurening
 • Servitutter

18:00 – 19:00 Tjek ind og pause inden middag 


19:00 – 20:15 Middag 

20:15-21:30
 • Misligholdelse
 • Mangler


Der kan forekomme justeringer i programmet.

Program 06.10.2023 kl. 09:00 - 17:00
Program for modul 2, dag 2:
 
08:30 – 09:00 Velkommen til dag 2 – introduktion til dagens oplæg ved gæsteunderviserne
 • Tilstandsrapporten og ejerskifteforsikring, ved Martin Persson, skadeschef i Gjensidige og Bo Halm Andersen, byggesagkyndig  

12:30-13:15 Frokost

13:15-16:15 God køberrådgivning – quiz og opsummering  -  Kaffe og kagepauser indlægges undervejs

16:15-16:30 Afrunding og tak for denne gang
 
Der kan forekomme justeringer i programmet.
Henvendt til

Denne uddannelse er for advokater, jurister, fuldmægtige og advokatfuldmægtige, eller andre i advokatbranchen, som beskæftiger sig med køberrådgivning.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

6. sep. 2023 kl. 09:00 - 17:00

7. sep. 2023 kl. 09:00 - 17:00

5. okt. 2023 kl. 09:00 - 17:00

6. okt. 2023 kl. 09:00 - 17:00

 

Pris: kr. 24.850,00

Medlemspris: kr. 20.550,00

Priser er ekskl. moms

 

Frederik VI’s Hotel Odense
Rugårdsvej 590
5210 Odense NV

32 kursuslektioner

Du optjener 32 bonuspointKursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00