Velkommen   (0 bonuspoint)

Kursusbeskrivelse

Lektioner i kurv0
del del Gem i din kalender 2019-02-05 09:00:00 2019-02-05 16:00:00 Europe/Copenhagen Barsel og ligebehandling - med de nyeste regler og praksis (ej tilmeldt) Barsel og ligebehandling - med de nyeste regler og praksis, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductID=11314 Center for ledelse - Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø Udskriv side

Barsel og ligebehandling - med de nyeste regler og praksis

Barsels- og ligebehandlingsområdet er ændret væsentligt de sidste par år, senest i 2017. På kurset bliver du opdateret om disse ændringer. Uanset om du har behov for en introduktion til de regler, der gælder, eller om du har brug for et brushup på området, er målet med kurset at give dig overblik over og indsigt i de emner, som giver anledning til de fleste spørgsmål og problemstillinger.


5. februar 2019
7 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

Få overblik og indsigt i de emner, som giver anledning til de fleste spørgsmål og problemstillinger på barsels- og ligebehandlingsområdet.

Indhold
På kurset får du en gennemgang af barselslovens og ligebehandlingslovens regler, deres systematik og opbygning. Barselsaftalerne på det offentlige område vil i relevant omfang blive inddraget. Ligebehandlingslovens regler på barselsområdet er en integreret del af de problemstillinger, du møder i praksis, og vil også indgå i gennemgangen. Her bliver du opdateret om den nyeste lovgivning og praksis

Emner vedrørende barselsloven vil være:

 • fraværsreglerne før og efter fødsel for begge forældre
  - fleksibilitet i barselsreglerne og særordninger
  - graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov og forældreorlov
  - udskydelse og forlængelse af orlov
  - retsbaseret og aftalebaseret orlov
 • varslingsregler i forhold til arbejdsgiver
 • anmeldelse, finansiering og dagpengerefusion
 • nye regler i 2017 – konsekvenser ved for sen anmeldelse og nyt beskæftigelseskrav
 • arbejdsgivers pligt til at betale løn under barsel
 • hvordan tilrettelægger man ferie i orlovsplanen?
  - overførsel af ferie til følgende ferieår
  - udbetaling af feriegodtgørelse ved feriehindring
 • fravær af familiemæssige årsager, børns sygdom og hospitalsindlæggelse
 • adoption
 • statslig og kommunal barselsaftale.


Emner vedrørende ligebehandlingsloven vil være:

 • hvad må arbejdsgiver spørge om før og under ansættelsen?
 • opsigelse før, under og efter orlov
 • afskedigelse ved generel afskedigelsesrunde
 • omplaceringspligt ved afskedigelse – ny højesteretspraksis
 • afskedigelse, når stillingen ikke nedlægges
 • hvornår har arbejdsgiveren bevisbyrden for, at afskedigelsen er berettiget?
  - hvornår er der såkaldt delt bevisbyrde?
  - hvornår er der såkaldt omvendt bevisbyrde?
 • hvad er situationen, hvis arbejdsgiveren ikke har kendskab til graviditeten?
 • graviditetsbetinget sygefravær – herunder om opsigelse, når arbejdsgiver først bliver bekendt med fraværsårsag efter opsigelse
 • er fædre beskyttet mod afskedigelse, når de varsler fædreorlov eller forældreorlov? Ny praksis fra ligebehandlingsnævnet og landsretterne
 • Anden ugunstig behandling end afskedigelse
 • Ligebehandlingsnævnets praksis


I samarbejde med Djøfs Kurser og Uddannelser.

Underviser

Rami Chr. Sørensen

Rami Christian Sørensen er juridisk chef hos Djøf. Han har stor erfaring med arbejdsretlige spørgsmål, herunder om kollektive overenskomster.

Henvendt til

Kurset er for dig, der arbejder med personalejura som personalerådgiver i den private eller den offentlige sektor, i en HR-funktion, som ansat i en organisation eller på et advokatkontor.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

5. feb. kl. 09:00 - 16:00

 

Pris: kr. 4.800,00

Medlemspris: kr. 4.100,00

Priser er ekskl. moms

 

Center for ledelse
Folke Bernadottes Allé 45
2100 København Ø

7 kursuslektionerRami Chr. Sørensen
Advokat

Danmarks Jurist- & Økonomforbund
Connie Amsgård
Connie Amsgård
Koordinator
T: +45 33 43 70 00
E: cam@danskeadvokater.dk

Kontakt

Kurser i ansættelsesret samt forsikrings- og erstatningsret. Ansvar for Ansættelsesadvokater, FEF, Danske Landbrugsadvokater og Oresundsadvokater.

Kontakt Connie Amsgård på tlf.

33 43 70 00