Velkommen   (0 bonuspoint)

Kursusbeskrivelse

Lektioner i kurv0
del del Gem i din kalender 2019-03-06 09:30:00 2019-03-06 13:00:00 Europe/Copenhagen Andelsboligforeninger – Nye regler (ej tilmeldt) Andelsboligforeninger – Nye regler, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductID=12088 Danske Advokater Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv side

Andelsboligforeninger – Nye regler

Formålet med kurset er at give dig en gennemgang af de nye regler om andelsboligforeninger. 


6. marts 2019
4 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

På kurset vil blive gennemgået de nye regler om andelsboligforeninger, der gennemføres efter arbejdsgruppen om forsvarlig drift af andelsboligforeningers anbefaling med ændringer foretaget efter ønske fra politisk side samt de nye regler om opdeling af visse andelsboligforeninger ifølge ejerlejlighedsudvalgets anbefalinger.

 

Emner på kurset:

 

 • Ændrede krav til stiftelsesbudgetter
 • Krav til vedligeholdelsesplaner ved stiftelse
 • Krav til finansiering (afdrag på en del af gælden og egenfinansiering)
 • Modelbudget
 • Forsvarlig drift
 • Lovregel om bestyrelsens opgaver og ansvar, generalklausul
  • Vedligeholdelsesplaner ved almindelig drift
  • Nyt nøgleoplysningsskema
  • Valuarvurderinger
 • Ændrede forældelsesregler for rådgivere
 • Afskaffelse af den nuværende regel om 6 måneders forældelse ved salg af andelslejligheder
 • Orientering om ”arbejdsgruppen om sorte penges” arbejde
 • Nye regler i andelsboligforeningslovens § 4 om lejefastsættelse efter foreningens opløsning
 • Gennemgang af de foreslåede muligheder for opdeling af andelsboligforeninger, der ejer ejendomme opført efter 1966 i ejerlejligheder

Godkendt af Danske BOLIGadvokater

Underviser

Grit Andersen

Grit Andersen er advokat, og har siden 1996 arbejdet med fast ejendom. Hun er uddannet advokat hos Poul Schmith/Kammeradvokaten med speciale i ejendomstransaktioner, og har blandt andet arbejdet som juridisk konsulent i Gentofte Kommune og som advokat hos Lundgrens i afdelingerne for fast ejendom og offentligt/privat samarbejde. Grit har i den forbindelse rådgivet både købere og sælgere i forbindelse med ejendomstransaktioner og projektudviklinger, og har i den forbindelse været i kontakt med de fleste typer af ejendomsoverdragelser.

Nicholas Wantzin

Nicholas Wantzin beskæftiger sig med alle aspekter inden for andelsbolig-, leje- og erhvervslejeretten. Han arbejder bl.a. med grundlæggende andelsboligret, med særlig fokus på en effektiv drift af en andelsboligforening, generalforsamlinger (med alt hvad dertil hører af vedtægtsændringer), afvikling af generalforsamlingen og efterfølgende iværksættelse af generalforsamlingens beslutninger. Herudover arbejder han med rådgivning om alt vedrørende økonomi for en andelsboligforening, herunder i forhold til driften, investering, låneomlægning m.v., fogedsager, med forberedelsen af sagen, mødet i fogedretten, den udkørende fogedforretning og afslutning og afregning af sagen samt dødsboer, testamenter og ægtepagter.

Henvendt til

Advokater, advokatfuldmægtige og andre, der medvirker stiftelse og administration af andelsboligforeninger

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

6. mar. kl. 09:30 - 13:00

 

Pris: kr. 3.000,00

Medlemspris: kr. 2.400,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

4 kursuslektionerGrit Andersen
Advokat

NT Advokatpartnerselskab
Nicholas Wantzin
Advokat

Wantzin Ejendomsadvokater
Susanne Kærgård Wyniger
Susanne Kærgård Wyniger
Kursuskoordinator
T: +45 33 43 70 00
E: swy@danskeadvokater.dk

Kontakt

Kurser i fast ejendom, entreprise, ejendomsadministration, miljø samt energi. Ansvar for Danske Miljøadvokater. Kurser for administrative medarbejdere.

Kontakt Susanne Kærgård Wyniger på tlf.

33 43 70 00