Velkommen   (0 bonuspoint)

Kursusbeskrivelse

Lektioner i kurv0
del del Gem i din kalender 2019-01-30 10:00:00 2019-01-30 17:00:00 Europe/Copenhagen Dødsbobeskatning (ej tilmeldt) Dødsbobeskatning, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductID=12135 Danske Advokater Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv side

Dødsbobeskatning

Hvornår er et bo skattepligtigt, og hvornår er et bo skattefrit? Hvilke regler gælder for værdiansættelse af aktiver i et dødsbo? Hvornår kan man udlodde aktiver med succession? Hvordan opgøres indkomsten i et skattefritaget bo og i et skattepligtigt bo? Hvad indgår i aktieindkomsten, og hvordan beregnes den? Hvor finder man oplysningerne om afdødes indkomstforhold? Hvornår skal selvangivelsen afleveres i et dødsbo, og hvem hæfter for skatten?


30. januar 2019
7 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

Behandling af dødsboer kræver ikke alene kendskab til arve-, skifte- og boafgiftsreglerne, men også et grundlæggende og ofte godt kendskab til dødsboskattereglerne.

På dette kursus vil reglerne i dødsboskatteloven blive gennemgået med vægten lagt på, hvordan de kan anvendes i praktisk dødsbobehandling. Særligt boer, der ligger i grænsefeltet mellem skattepligt og skattefritagelse kræver viden om konsekvenserne af, hvordan man disponerer i det enkelte bo, herunder betydningen af, hvem aktiver afhændes til.

Nye regler og ny praksis vil indgå. Der forventes vedtaget stramninger af successionsreglerne i foråret 2017 i forbindelse med lovforslaget om nedsættelse af boafgiften på erhvervsaktiver.

Under kurset vil bl.a. følgende temaer blive gennemgået:

  • Generelt om skattepligtige boer kontra skattefrie boer.
  • Skattesubjekter kontra uskiftet bo.
  • Afgrænsning af dødsboets indkomst fra arvingernes indkomst.
  • Hvor længe vedvarer boets skattepligt, herunder fristreglerne i dødsboskifteloven.
  • A conto udlodninger og fælder og faldgruber derved.
  • Indkomstopgørelsen og skatteberegningen.
  • Særligt om skattefrie boer.
  • Aktieindkomst, herunder hvad der indgår heri.
  • Udlodning med succession.
  • Værdiansættelse i dødsboer.
Underviser

Birte Rasmussen

Birte Rasmussen har gennem mere end 30 år arbejdet som rådgiver for erhvervsvirksomheder og kommuner. Birte er specialist i skatterådgivning og generationsskifte, og hun er en af vores mest benyttede undervisere inden for dødsbobeskatning, generationsskifte og generel skatteret. Birte har møderet for Højesteret, er medlem af flere bestyrelser i fonde og selskaber og har i mange år været ekstern lektor ved Aalborg Universitet. Birte er partner hos Hjulmand og Kaptain i Aalborg.

Rebekka Højmark-Breiner

Ingen beskrivelse.

Henvendt til

Advokater og sagsbehandlere med en vis erfaring inden for dødsboer. Kurset er også relevant for domstolsjurister eller personer, der i øvrigt komme i berøring med beskatning af dødsboer.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

30. jan. kl. 10:00 - 17:00

 

Pris: kr. 4.850,00

Medlemspris: kr. 3.900,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

7 kursuslektionerBirte Rasmussen
Advokat

HjulmandKaptain
Rebekka Højmark-Breiner
Advokat

HjulmandKaptain
Helle Bisgaard
Helle Bisgaard
Kursuskoordinator
T: +45 33 43 70 00
E: hbi@danskeadvokater.dk

Kontakt

Kurser og uddannelser i skatteret, selskabsret, bank- og finansieringsret, bestyrelsesforhold,  strafferet og økonomi. Ansvaret for Danmarks Skatteadvokater og Danske Bestyrelsesadvokater.

Kontakt Helle Bisgaard på tlf.

33 43 70 00