Velkommen   (0 bonuspoint)

Kursusbeskrivelse

Lektioner i kurv0
del del Gem i din kalender 2019-04-03 09:00:00 2019-06-18 16:00:00 Europe/Copenhagen Bestyrelsesuddannelse - Forår 2019 (ej tilmeldt) Bestyrelsesuddannelse - Forår 2019, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductID=12440 Comwell Middelfart - Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Udskriv side

Bestyrelsesuddannelse - Forår 2019

STRATEGIC BOARD ROOM - Denne bestyrelsesuddannelse tager udgangspunkt i dig som individ, og hvordan du bedre kan bidrage til forretningsudvikling. Vi øger din bevidsthed om, hvordan du kan integrere dine ressourcer, egenskaber og erfaringer med moderne arbejdsmetoder. Vi introducerer dig for værdiskabende mekanismer og metoder, som gør dig i stand til at udføre arbejdet på en konkret og praktisk fremgangsmåde.


3. april 2019 - 18. juni 2019
48 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

Uddannelsen består af 3 moduler af 2 dages varighed samt en afsluttende eksamen. Mellem modulerne vil du udvikle din egen bestyrelseshåndbog. Denne håndbog udgør grundlaget for den skriftlige eksamen. Både den mundtlige og skriftlige eksamen gennemføres med ekstern censor. 

Gennem uddannelsesforløbet vil du få mulighed for at tilegne dig nye arbejdsmetoder, hvor du bl.a. vil blive introduceret til den forskningsgodkendte arbejdsmodel, BOARD GROUND ZERO™.

Du vil få indsigt i, hvordan du øger din personlige gennemslagskraft, lære at forventningsafstemme mellem bestyrelsesmedlemmerne, sikre samspillet mellem direktionen og bestyrelsen samt udarbejde en konkret plan for værdiskabelse.

Samtidig vil vi udvikle din personlige identitet som bestyrelsesmedlem og skabe dig et brand som dueligt bestyrelsesmedlem.

Hele uddannelsen afsluttes med mundtlig og skriftlig eksamen, som finder sted den 22. august 2019.

Overnatning er frivillig og IKKE inkluderet i prisen, men kan bestilles for 950 kr. pr. overnatning.

I samarbejde med Board Governance.

Læs mere om Board Governance uddannelser her

Underviser

Christian Nielsen

Professor i økonomi. Christian Nielsen har særligt fokus er på forretningsmodeller og skriver pt. på en bog sammen med Randi Ib: ”Bestyrelseslederens arbejde med forretningsmodeller”.

Daniel Yar Hamidi

Anerkendt international forsker – særligt inden for strategi, forretningsudvikling og forretningsmodeller.

Morten Huse

Morten Huse er verdens førende forsker og opdragsgiver til en række metoder og analysemodelller inden for governance. Særligt inden for bestyrelsens arbejde med værdiskabelse, diversitet og board behaviour. Morten Huse har skrevet mere end 20 bøger om governance, bl.a. ”Boards, governance and value creation”, hvor seneste udgave nævner BOARD GOVERNANCE som en betydende aktør.

Randi Ib

Randi Ib underviser i bestyrelsesledelse, board ground zero og i nye arbejdsmetoder inden for bestyrelsesarbejde, herunder forretningsmodeller.

Søren Bergenser

Advokat, PhD Søren Bergenser har en omfattende erfaring med sager om ledelsesansvar og tilstødende retsområder, herunder revisorers og pengeinstitutters erstatningsansvar. Erfaringen omfatter en række store sager, herunder med advokatundersøgelser om ledelsesansvar, forsikringsforhold for ledelsesansvar, ligesom han har udgivet phd-afhandlingen “Tilsynsrådets erstatningsansvar” og udgivet en række artikler om ledelses- og professionsansvar.

Program 03.04.2019 kl. 09:00 - 04.04.2019 kl. 16:00

Modul 1:

 • Board Ground Zero
 • Egne ressourcer og bestyrelsesidentitet
 • Værdiskabelse i bestyrelsen
 • Afsluttes med hjemmeopgave
Program 08.05.2019 kl. 09:00 - 09.05.2019 kl. 16:00

Modul 2:

 • Bestyrelsens dokumenter og retslige rammer
 • Ongoing bestyrelsesarbejde
 • Køb og salg af virksomheder
 • Afsluttes med hjemmeopgave
Program 17.06.2019 kl. 09:00 - 18.06.2019 kl. 16:00

Modul 3

 • Personlig gennemslagskraft
 • At ændre og udvikle bestyrelsen
 • Bestyrelsesvurdering
 • Afsluttes med hjemmeopgave
Henvendt til

Primært til erfarne bestyrelses- og direktionsmedlemmer, men også til ambitiøse personer, der har kontakt til bestyrelser i den ene eller anden form, eksempelvis direktører eller andre ledere.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

3. apr. kl. 09:00 - 4. apr. kl. 16:00

8. maj. kl. 09:00 - 9. maj. kl. 16:00

17. jun. kl. 09:00 - 18. jun. kl. 16:00

 

Pris: kr. 64.500,00

Medlemspris: kr. 64.500,00

Priser er ekskl. moms

 

Comwell Middelfart
Karensmindevej 3
5500 Middelfart

48 kursuslektionerChristian Nielsen
Professor

Aalborg Universitet
Daniel Yar Hamidi
Professor

University of Borås
Morten Huse
Professor

BI Norwegian Business School
Randi Ib
Adm. direktør

Board Governance
Søren Bergenser
Advokat

Bergenser Advokatfirma
Helle Bisgaard
Helle Bisgaard
Kursuskoordinator
T: +45 33 43 70 00
E: hbi@danskeadvokater.dk

Kontakt

Kurser og uddannelser i skatteret, selskabsret, bank- og finansieringsret, bestyrelsesforhold,  strafferet og økonomi. Ansvaret for Danmarks Skatteadvokater og Danske Bestyrelsesadvokater.

Kontakt Helle Bisgaard på tlf.

33 43 70 00