Velkommen   (0 bonuspoint)

Kursusbeskrivelse

Lektioner i kurv0
del del Gem i din kalender 2019-02-04 09:30:00 2019-02-04 16:30:00 Europe/Copenhagen Planret - A-Z (ej tilmeldt) Planret - A-Z, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductID=12442 Danske Advokater Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv side

Planret - A-Z

Planlovgivningen og dennes grundprincipper, regulering ved lokalplanen, dispensation, ekspropriation og overtagelsespligt, forbud, landzoneregulering, tilsyn og håndhævelse, klage- og domstolsprocessen. Du kan supplere med Kurset ”Planret – udvidet”.


4. februar 2019
7 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

Få en grundlæggende indføring i planlovgivningen og få overblik over denne lovgivnings store betydning for, hvordan den faste ejendom kan anvendes.

Kurset fokuserer på nogle af de planretlige områder, hvor der ofte opstår konflikter mellem borgere og myndigheder.

Underviserne omtaler de seneste ændringer af planloven og inddrager et stort antal nyere retsafgørelser og administrativ praksis i gennemgangen af følgende emner:

  • Planlovgivningen og dennes grundprincipper.
  • De forskellige plantyper – indhold og retsvirkninger.
  • Regulering ved lokalplaner, herunder om lokalplanpligt, retsvirkninger og dispensation.
  • Ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplaner
  • Forbud efter planloven.
  • Landzonereguleringen.
  • Overtagelsespligt
  • Tilsyn og lovliggørelse.
  • Klage- og domstolsprocessen.

I gennemgangen vil der blive trukket linjer til den almindelige forvaltningsret, ligesom visse processuelle spørgsmål vil blive berørt.

Kurset udgør et grundkursus i planret. I tilknytning hertil udbydes Udvidet planret (Planret II), der går i dybden med udvalgte planretlige emner.

 

Godkendt af Danske BOLIGadvokater

Underviser

Josephine Fie Legarth Aggesen

Josephine Fie Legarth Aggesen rådgiver offentlige myndigheder om miljø- og planretlige forhold og om forvaltningsretlige spørgsmål i bred forstand. Kompetencerne omfatter fortolkning og anvendelse af miljølovene, navnlig planloven, naturbeskyttelsesloven og miljøbeskyttelsesloven, samt EU-direktiverne om VVM, SMV og Natura 2000. Derudover fører Josephine retssager ved domstolene om bl.a. myndighedsafgørelser på det miljø- og planretlige område. Josephine underviser på Københavns Universitet i faget ”Individets grundlæggende rettigheder.

Stig Grønbæk Jensen

Stig Grønbæk Jensen er partner hos Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith og beskæftiger sig især med rådgivning af offentlige myndigheder om miljø- og planretlige forhold og om forvaltningsretlige spørgsmål. Han har desuden en betydelig erfaring med at repræsentere myndigheder i retssager på disse områder. Stig er medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Miljøret, redaktionskomitéen for Miljøretlige afgørelser og domme, og er tidligere formand for Danske Miljøadvokater. Stig er fast underviser på Danske Advokaters kurser om miljø- og planretlige emner.

Henvendt til

Advokater, jurister og andre, der i praksis arbejder som rådgivere eller sagsbehandlere inden for miljø-og planret.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

4. feb. kl. 09:30 - 16:30

 

Pris: kr. 4.850,00

Medlemspris: kr. 3.900,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

7 kursuslektionerJosephine Fie Legarth Aggesen
Advokat

Kammeradvokaten - Advokatfirmaet Poul Schmith
Stig Grønbæk Jensen
Advokat

Kammeradvokaten
Susanne Kærgård Wyniger
Susanne Kærgård Wyniger
Kursuskoordinator
T: +45 33 43 70 00
E: swy@danskeadvokater.dk

Kontakt

Kurser i fast ejendom, entreprise, ejendomsadministration, miljø samt energi. Ansvar for Danske Miljøadvokater. Kurser for administrative medarbejdere.

Kontakt Susanne Kærgård Wyniger på tlf.

33 43 70 00