Velkommen   (0 bonuspoint)

Kursusbeskrivelse

Lektioner i kurv0
del del Gem i din kalender 2019-03-07 09:00:00 2019-03-07 12:00:00 Europe/Copenhagen Digitale krænkelser (ej tilmeldt) Digitale krænkelser, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductID=12522 Danske Advokater Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv side

Digitale krænkelser

Det er ulovligt at dele billeder og film uden samtykke. Alligevel ses flere og flere sager om digitale sexkrænkelser. Der er derfor behov for at forstå og for at kunne håndtere disse sager – uanset om man er advokat, rådgiver, politiker eller underviser - Det sætter vi fokus på! 


Udbytte: Efter kurset vil du have fået et bedre indblik i sagstypen, konsekvenserne og lovgivningen samt forhåbentligt kunne vurdere og håndtere sager om digitale krænkelser bedre.

7. marts 2019
3 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

Kurset består af en præsentation og gennemgang af forholdene og processerne i sager om digitale sexkrænkelser.

Du vil blive præsenteret for cases som giver et indblik i de forskellige former for digitale krænkelser og konsekvenserne, heraf hvad begrebet dækker over juridisk og den lovgivning, som kan finde anvendelse afhængig af sagens karakter.

Herudover vil du blive præsenteret for følgende emner:

  • Dokumentation, bevissikring og take-down
  • Politianmeldelse og efterforskning
  • Advokatens rolle
  • Forskellen på offentlige og private straffesager
  • Erstatning, tortgodtgørelse og forældelsesfrister
  • Erstatningsnævnets rolle
  • Domstolenes rolle

Vi gennemgår også den nyeste retspraksis på området, herunder differentieringen af den af domstolene til dato anvendte straf og de dertil knyttede erstatningskrav.

Formålet med kurset er at skabe en forstående og indledende tilgang til sager om digitale krænkelser samt at skabe et basalt kendskab til sagstypen og forløbet af sådanne sager med henblik på selvstændig rådgivning herom.

Underviser

Miriam Michaelsen

Miriam Michaelsen er advokat og partner i NJORD Law Firm. Miriam er oprindeligt specialiseret i individuel og kollektiv arbejdsret, og hun har gennem mange år rådgivet og assisteret både danske og internationale virksomheder inden for forhandling, retssagsbehandling og erhvervsret. Parallelt med dette forretningsområde har hun stiftet foreningen Digitalt Ansvar, arbejdet indgående med sager om digitale sexkrænkelser og har specialiseret sig i at assistere krænkede med håndteringen af deres sag i retssystemet.

Henvendt til

Advokater, advokatfuldmægtige og sagsbehandlere, som interesserer sig for om digitale krænkelser og som fremtidigt ønsker eller skal beskæftige sig med disse sager.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

7. mar. kl. 09:00 - 12:00

 

Pris: kr. 1.799,00

Medlemspris: kr. 1.499,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

3 kursuslektionerMiriam Michaelsen
Advokat (L)

NJORD Law Firm
Christina Stage
Christina Stage
Sekretær
T: +45 33 43 70 00
E: cst@danskeadvokater.dk

Kontakt

Kurser i insolvens, inkasso, IT, immateriel- og konkurrenceret og udbud. Ansvar for Danske Insolvensadvokater, Danske INKASSOadvokater og Danske IT-advokater. Desuden ansvarlig for markedsføringen af kurser og uddannelser.

Kontakt Christina Stage på tlf.

33 43 70 00