Velkommen   (0 lektioner)

Kursusbeskrivelse

Lektioner i kurv0
del del del Gem i din kalender 2021-04-28 09:00:00 2021-04-29 16:00:00 Europe/Copenhagen Konkurs A-Z (ej tilmeldt) Konkurs A-Z, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductID=13162 Ukendt Udskriv

Konkurs A-Z

Alle væsentlige aspekter i et konkursforløb i teori og praksis fra hvornår kan man indgive konkursbegæring, grundlag for afsigelse af konkursdekret, skifterettens behandling af tvister før og under konkursbehandlingen. 

Afholdes som fjernundervisning


Udbytte: Bliv klædt bedst muligt på, så rådgivning og den praktiske håndtering bliver mest optimal for de involverede parter, og så faldgruber undgås.

28. - 29. april 2021
14 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

Formålet er at give en væsentlig håndværksmæssig indgang med fuldt overblik til regler og praksis på området. Kurset tager sigte på at klæde de personer, der skal arbejde med konkurs i dens mange afskygninger bedst muligt på, så rådgivning og den praktiske håndtering bliver mest optimal for de involverede parter, og så faldgruber undgås.

 

På kurset vil den praktiske konkursbehandling fra start til slut blive gennemgået, herunder:

 

Dag 1 (‎‪‪‪Bente Højmose Thrane og Andreas Kærsgaard Mylin):

 • Skifterettens behandling af konkursbetingelserne, habilitet, bostyre, sikkerhedsstillelse, afhøringer, kurators redegørelser og salærgodkendelser
 • Konkurskarantæne – hvordan og hvornår, - herunder vejledende, aktuel og ny retspraksis
 • Særlige forhold i overgang til konkurs efter de nyere regler om rekonstruktionsbehandling
 • Aktiver og passiver, herunder konkursordenen, separatist- og panterettigheder, fortsat aktiv drift af virksomhed i konkurs m.v.
 • Håndtering af anmeldte kreditorkrav – herunder fordringsprøvelsessager
 • Retssager for og imod boet, herunder retssager før og efter konkursdekretets afsigelse

Dag 2: (Michala Roepstorff og Andreas Kærsgaard Mylin):

 • Salg af boets frie og pantsatte aktiver, herunder overdragelse af insolvent virksomhed med håndtering af pantsatte aktiver, medarbejdere, kontrakter m.v.
 • Organisering, herunder sikring af aktiver, forsikring, bogholderi, gældbog, moms samt ejendoms- og panthaveradministration og tilsynsbekendtgørelse for konkursbo administration af 1. marts 2016
 • Ansættelses- og leasingaftaler, lejeaftaler og andre gensidigt bebyrdende aftaler
 • Konkursregulering samt anmeldelses- og dividenderet
 • Modregning i konkurs
 • Omstødelsesundersøgelser i metode samt materiel omstødelse samt afdækning af ledelsesansvar, herunder en række metoder for afdækning og bevissikring samt konkurskarantæne- og politimæssige undersøgelser.

 

I undervisningen vil vægten blive lagt på den praktiske anvendelse af de regler, som regulerer området, og undervisningen vil i vidt omfang tage sit afsæt i konkrete og i praksis forekommende situationer. 

 

Udbydes i samarbejde med Djøfs kurser og uddannelser.

 

Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men skal bestilles særskilt. Vi anbefaler Savoy Hotel, se hotellet og book værelse her: www.savoyhotel.dk

Oplys gerne, at det er i forbindelse med Danske Advokaters kursus.

Underviser

Andreas Kærsgaard Mylin

Andreas Mylin er på listen over europæiske juridiske eksperter (European Legal Experts – EMEA) inden for insolvens og økonomisk rekonstruktion af virksomheder. Han er også en af de mest erfarne og værdsatte undervisere. Andreas har omfattende erfaring inden for konkurs, rekonstruktion og har derfor også undervist i mange forskellige emner inden for insolvens, virksomhedspant m.v. Gennem tiden har han været kurator i en række store og markante konkursboer med internationale og nationale problemstillinger, men yder også generel selskabsrådgivning. Han har herudover været konstitueret landsdommer. Andreas er medforfatter til fagbogen Rekonstruktion - teori og praksis (2011). Han er partner i advokatpartnerselskabet Accura.

Bente Højmose Thrane

Retsassessor Bente Højmose Thrane har været funktionschef i skifteretten i Hillerød siden 2007.

Michala Roepstorff

Michala Roepstorff er på listen over europæiske juridiske eksperter (European Legal Experts – EMEA) inden for insolvens og rekonstruktion af kriseramte virksomheder. Hun har mangeårig specialerfaring og er inden for dette felt en yderst erfaren og værdsat underviser. Michala er advokat hos Plesner.

Program 28.04.2021 kl. 09:00 - 16:00

Dag 1 (‎‪‪‪Bente Højmose Thrane og Andreas Kærsgaard Mylin):

 • Skifterettens behandling af konkursbetingelserne, habilitet, bostyre, sikkerhedsstillelse, afhøringer, kurators redegørelser og salærgodkendelser
 • Konkurskarantæne – hvordan og hvornår, - herunder vejledende, aktuel og ny retspraksis
 • Særlige forhold i overgang til konkurs efter de nyere regler om rekonstruktionsbehandling
 • Aktiver og passiver, herunder konkursordenen, separatist- og panterettigheder, fortsat aktiv drift af virksomhed i konkurs m.v.
 • Håndtering af anmeldte kreditorkrav – herunder fordringsprøvelsessager
 • Retssager for og imod boet, herunder retssager før og efter konkursdekretets afsigelse
Program 29.04.2021 kl. 09:00 - 16:00

Dag 2: (Michala Roepstorff og Andreas Kærsgaard Mylin):

 • Salg af boets frie og pantsatte aktiver, herunder overdragelse af insolvent virksomhed med håndtering af pantsatte aktiver, medarbejdere, kontrakter m.v.
 • Organisering, herunder sikring af aktiver, forsikring, bogholderi, gældbog, moms samt ejendoms- og panthaveradministration og tilsynsbekendtgørelse for konkursbo administration af 1. marts 2016
 • Ansættelses- og leasingaftaler, lejeaftaler og andre gensidigt bebyrdende aftaler
 • Konkursregulering samt anmeldelses- og dividenderet
 • Modregning i konkurs
 • Omstødelsesundersøgelser i metode samt materiel omstødelse samt afdækning af ledelsesansvar, herunder en række metoder for afdækning og bevissikring samt konkurskarantæne- og politimæssige undersøgelser.
Henvendt til

Kurset er målrettet til såvel medarbejdere i finansielle virksomheder, revisorer, kreditorrepræsentanter, ansatte hos domstolene, advokater, advokatfuldmægtige samt andre sagsbehandlere, der beskæftiger sig med konkurs.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

28. apr. kl. 09:00 - 16:00

29. apr. kl. 09:00 - 16:00

 

Pris: kr. 9.700,00

Medlemspris: kr. 7.800,00

Priser er ekskl. moms

 

Online - Egen PC
Egen PC

14 kursuslektionerAndreas Kærsgaard Mylin
Partner, Advokat

Accura Advokatpartnerselskab
Bente Højmose Thrane
Skifteretschef

Skifteretten i Hillerød
Michala Roepstorff
Partner

Plesner
Kursus Danske Advokater
Kursus | T: +45 33 43 70 00 | E: kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00