Velkommen   (0 lektioner)

Kursusbeskrivelse

Lektioner i kurv0
del del del Gem i din kalender 2021-03-09 09:30:00 2021-03-09 16:30:00 Europe/Copenhagen Planret - A-Z (ej tilmeldt) Planret - A-Z, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductID=13891 Ukendt Udskriv

Planret - A-Z

Planlovgivningen og dennes grundprincipper, regulering ved lokalplanen, dispensation, ekspropriation og overtagelsespligt, forbud, landzoneregulering, tilsyn og håndhævelse, klage- og domstolsprocessen. Du kan supplere med Kurset ”Planret – udvidet”.

Afholdes som fjernundervisning


9. marts 2021
7 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

Få en grundlæggende indføring i planlovgivningen og få overblik over denne lovgivnings store betydning for, hvordan den faste ejendom kan anvendes.

Kurset fokuserer på nogle af de planretlige områder, hvor der ofte opstår konflikter mellem borgere og myndigheder.

Underviserne omtaler de seneste ændringer af planloven og inddrager et stort antal nyere retsafgørelser og administrativ praksis i gennemgangen af følgende emner:

  • Planlovgivningen og dennes grundprincipper.
  • De forskellige plantyper – indhold og retsvirkninger.
  • Regulering ved lokalplaner, herunder om lokalplanpligt, retsvirkninger og dispensation.
  • Ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplaner
  • Forbud efter planloven.
  • Landzonereguleringen.
  • Overtagelsespligt
  • Tilsyn og lovliggørelse.
  • Klage- og domstolsprocessen.

I gennemgangen vil der blive trukket linjer til den almindelige forvaltningsret, ligesom visse processuelle spørgsmål vil blive berørt.

Kurset er et grundkursus i planret. I tilknytning hertil udbydes Planret-udvidet, der går i dybden med udvalgte planretlige emner. Læs mere her

 

Godkendt af Danske BOLIGadvokater

Underviser

Josephine Fie Legarth Aggesen

Josephine Fie Legarth Aggesen rådgiver offentlige myndigheder om miljø- og planretlige forhold og om forvaltningsretlige spørgsmål i bred forstand. Kompetencerne omfatter fortolkning og anvendelse af miljølovene, navnlig planloven, naturbeskyttelsesloven og miljøbeskyttelsesloven, samt EU-direktiverne om VVM, SMV og Natura 2000. Derudover fører Josephine retssager ved domstolene om bl.a. myndighedsafgørelser på det miljø- og planretlige område. Josephine underviser på Københavns Universitet i faget ”Individets grundlæggende rettigheder.

Stig Grønbæk Jensen

Stig Grønbæk Jensen er partner hos Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith og beskæftiger sig især med rådgivning af offentlige myndigheder om miljø- og planretlige forhold og om forvaltningsretlige spørgsmål. Han har desuden en betydelig erfaring med at repræsentere myndigheder i retssager på disse områder. Stig er medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Miljøret, redaktionskomitéen for Miljøretlige afgørelser og domme, og er tidligere formand for Danske Miljøadvokater. Stig er fast underviser på Danske Advokaters kurser om miljø- og planretlige emner.

Henvendt til

Advokater, jurister og andre, der i praksis arbejder som rådgivere eller sagsbehandlere inden for miljø-og planret.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

9. mar. kl. 09:30 - 16:30

 

Pris: kr. 4.850,00

Medlemspris: kr. 3.900,00

Priser er ekskl. moms

 

Online - Egen PC
Egen PC

7 kursuslektionerJosephine Fie Legarth Aggesen
Advokat, Senior Manager

Kammeradvokaten - Advokatfirmaet Poul Schmith
Stig Grønbæk Jensen
Advokat

Kammeradvokaten
Kursus Danske Advokater
Kursus | T: +45 33 43 70 00 | E: kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00