Velkommen  

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2023-04-12 09:00:00 2023-04-12 16:00:00 Europe/Copenhagen Personskadeerstatning A-Z (ej tilmeldt) Personskadeerstatning A-Z, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductID=14161 Djøf Møde & Event - Nørre Voldgade 106, 5., 1358 København K Udskriv

Personskadeerstatning A-Z

På kurset får du den grundlæggende viden om regler og praksis, der er nødvendig for, at du kan arbejde med personskadeerstatning. Du får også en række praktiske forslag til, hvordan du håndterer de problemstillinger, som personskadeerstatningssager kan medføre.


Udbytte: Dette kursus giver dig en praktisk indføring i personskadeerstatningsret med særligt fokus på ansvarsdelen. Dagen giver dig en gennemgang af EAL.


Kursusbeskrivelse

På kursusdagen får du en kort gennemgang af ansvarsreglerne med hovedvægt på culpa og lovreguleret ansvar og en introduktion til erstatningsansvarsloven (EAL).

Vi behandler blandt andet følgende spørgsmål: 

  • Hvilke behandlingsudgifter kan kræves erstattet, hvor længe, og med hvilke beløb samt aldersreduktion?
  • Hvordan opgøres tabt arbejdsfortjeneste, og hvor længe består kravet?
  • Hvornår er man berettiget til svie og smerte, og hvor længe består kravet?
  • Hvornår er man berettiget til godtgørelse for varigt mén? Gennemgang af hovedtrækkene i ASK’s méntabel, herunder kort introduktion til, hvordan mén vurderes, hvor der foreligger multiple skader og årsagskonkurrence samt aldersreduktion.
  • Hvornår er man berettiget til erstatning for varigt tab af erhvervsevne?
  • Hvornår er man berettiget til erstatning for tab af forsørger?
  • Hvad er Arbejdsskadestyrelsen (ASK), hvordan arbejder ASK, og hvad kan ASK tage stilling til?
  • Hvornår kan en afsluttet sag genoptages?
  • Hvordan regulerer vi erstatnings- og godtgørelsesbeløbene, og hvordan forrenter vi ved forsinket betaling?


Kurset veksler mellem oplæg, eksempler og diskussion. 

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. 

Kurset udbydes i samarbejde med Djøfs Kurser og Uddannelse.

Underviser
Anders Munk Zacho

Anders Munk Zacho

Advokat


Anders Munk Zacho var tidligere ansat hos bl.a. advokatfirmaet Kromann Reumert, Holst Advokater og Advokaterne Store Torv 16, og har der ført et meget stort antal retssager om personskader. Hans primære arbejdsområde er forsikrings- og erstatningsret, hvor han særligt beskæftiger sig med personskadesager.

Kira Kolby Christensen

Kira Kolby Christensen

Advokat


Kira Kolby Christensen er uddannet advokat og beskæftiger sig med alle sager om personskadeerstatning, herunder sager vedrørende arbejdsskade, patientskade og forsikring og fører retssager inden for disse områder. Derudover er hun en kompetent underviser i reglerne om behandling af personoplysninger.

Henvendt til

Du er advokat eller jurist i et forsikringsselskab, en organisation eller lignende. Eller du arbejder med relaterede tematikker inden for dit arbejdsområde. 

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

12. apr. 2023 kl. 09:00 - 16:00

 

Pris: kr. 5.600,00

Medlemspris: kr. 4.900,00

Priser er ekskl. moms

 

Djøf Møde & Event
Nørre Voldgade 106, 5.
1358 København K

7 kursuslektionerKursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00