Velkommen  

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkendIn Twitter Gem i din kalender 2023-03-13 09:00:00 2023-06-29 12:00:00 Europe/Copenhagen Bestyrelsesuddannelse - CHAIRPERSON - 31 (ej tilmeldt) Bestyrelsesuddannelse - CHAIRPERSON - 31, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductId=PROD2812 Comwell Middelfart - Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Udskriv

Bestyrelsesuddannelse - CHAIRPERSON - 31

Bestyrelsen bør i langt højere grad fokusere på forretningsudvikling og anvendelse af de tilstedeværende ressourcer både i bestyrelsen og direktionen. Dette kræver dokumenteret bestyrelsesledelse, som stiller krav til personligt ledelsesberedskab, ressourcer, kompetencer, kvalifikationer og en tydelig ledelsesidentitet.

Uddannelsen er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet.


Udbytte: Uddannelsen sigter mod at forstå, træne og arbejde med bestyrelsesledelse. Herunder hvordan du anvender din personlighed, dine ressourcer og dit ledelsesmæssige beredskab til at sikre, at bestyrelsen kan arbejde sammen og skabe forretningsmæssige resultater.

13. marts 2023 - 29. juni 2023
48 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

CHAIRPERSON™ er en bestyrelsesuddannelse, der udvikler dig som bestyrelsesleder. Udgangspunktet er erkendelsen af, at bestyrelsesarbejde er et arbejde med mennesker og dermed ledelsesarbejde.

Du vil gennem hele uddannelsesforløbet tilegne dig en række arbejdsredskaber, som du kan bruge i dit fremadrettede bestyrelsesarbejde. Du vil stifte bekendtskab med arbejdsmodellen BOARD GROUND ZERO™ - ligesom du kommer til at få et helt nyt indblik i, hvad det vil sige at være og arbejde som bestyrelsesleder.
Bestyrelsesuddannelsen består af 3 moduler af 2 dages varighed. Mellem modulerne vil du arbejde med udviklingen af din personlige bestyrelseslederhåndbog. Denne håndbog udgør uddannelsens skriftlige eksamen. Alle eksaminer bliver evaluereret af en ekstern censor både på den mundtlig og skriftlige eksamen.

Bestyrelsesuddannelsen henvender sig til nuværende og kommende bestyrelsesledere. Samt til dig, som har erfaret de udfordringer, der kan være i at få bestyrelsen til at fungere som et team og arbejde mod samme mål.

Du vil blive trænet i, hvordan du som bestyrelsesleder kan formidle konkrete bestyrelsesopgaver og sikre dig, at den øvrige bestyrelse arbejder mod samme mål. Du lærer, hvordan du får den optimale performance ud af de enkelte bestyrelsesmedlemmer, og hvordan du kan booste deres ressourcer fra mødedeltager til aktivt bestyrelsesmedlem.

Du vil blive præsenteret for de nyeste udviklingsmetoder inden for moderne ledelsesorienteret bestyrelsesarbejde. Metoder, som vil give dig handlekraft og mod til at udvikle din bestyrelse.

Uddannelsen sker i samarbejde med Board Governance. 

Oversigt over datoer:

CHAIRPERSON 31:
Modul 1:           13. & 14. marts 2023
Modul 2:           18. & 19. april 2023
Modul 3:           23. & 24. maj 2023
Eksamen:         29. juni 2023


Henvendt til

CHAIRPERSON™ er relevant for dig, som ønsker at udvikle dit ledelsesberedskab yderligere og dermed øge din evne til at lede en bestyrelse.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

13. mar. kl. 09:00 - 14. mar. kl. 16:00

18. apr. kl. 09:00 - 19. apr. kl. 16:00

23. maj. kl. 09:00 - 24. maj. kl. 16:00

29. jun. kl. 09:00 - 12:00

 

Pris: kr. 68.500,00

Medlemspris: kr. 58.225,00

Priser er ekskl. moms

 

Comwell Middelfart
Karensmindevej 3
5500 Middelfart

48 kursuslektionerKursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00