Velkommen   (0 bonuspoint)

Kursusbeskrivelse

Lektioner i kurv0
del del Gem i din kalender 2018-11-15 13:00:00 2018-11-15 16:00:00 Europe/Copenhagen Mediation og mægling i erhvervssager (ej tilmeldt) Mediation og mægling i erhvervssager, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&Subject=SubjectL&ProductID=12118 Danske Advokater Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv side

Mediation og mægling i erhvervssager

Erhvervslivet efterspørger effektive konfliktløsningsmetoder. Og med de nye tvistløsningsmodeller i AB18 og ABR18 bliver mediation helt central i byggeriet. Kan du rådgive dine klienter om mediation og retsmægling? Og hvordan skaber du aktivt værdi for klienten under processen? Vi gennemgår fif og fælder.


15. november 2018
3 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

Mediation har i den seneste tid fyldt en del i debatten om erhvervslivets ønsker til fremtidens konfliktløsning. Og med pligtmæssig mediation i de nye AB regler og normalvedtægten, må man forvente, at trenden også vil brede sig til andre retsområder i den kommende tid. Erhvervslivet udviser en stigende interesse for løsningsorienterede- og fremadsynede samarbejdsformer og konfliktløsningsmetoder i stedet for omkostningsfulde og langvarige domstols- og voldgiftsprocesser.

Som led i denne udvikling er der behov for, at advokaterne kan rådgive- og hjælpe deres klienter gennem mediationsprocessen og sikre gode resultater for de involverede parter.

Advokatens tilstedeværelse og rådgivning af klienten før- og under en mediation er ofte af helt afgørende betydning for mediationsprocessen og kan desuden have en væsentlig betydning for, om parterne når frem til en tilfredsstillende aftale. I modsætning til den traditionelle rollefordeling mellem advokat og klient, er klientens rolle i en mediation mere aktiv og processen åbner op for et langt større samspil mellem advokat og klient. Et samspil, som kan være særdeles værdiskabende for både klient og advokat, hvis man har viden om processen, kan holde hovedet koldt og navigere hjemmevant i konfliktfyldte forhandlinger.

Formålet med kurset er at give advokater indsigt i mediationsprocessen samt udstyre dem med de fornødne værktøjer til at yde deres klienter den mest optimale rådgivning og støtte før- og under mediationen. Derudover er det kursets sigte, at man med forretningsorienterede- og fremadsigtede konfliktløsningsredskaber som advokat sikrer sig rollen som klienternes betroede rådgiver.

Advokaten skal blandt andet introduceres for mediationsprocessen, grundlæggende konfliktteori, forhandlingsteknik samt de teknikker som mediatoren benytter sig af under processen. Deltagerne vil blive præsenteret for konkrete eksempler hentet fra virkeligheden og vil blive introduceret for eksempler, der både illustrerer, hvordan advokaten kan skabe værdi i mediationsprocessen, men også hvordan advokater kan obstruere processen for sin klient.

I samarbejde med Danske Mediatoradvokater og Mediationsinstituttet.

Underviser

Finn Lænkholm

Mediatoradvokat og formand for Danske Mediatoradvokater.

Thomas Samsø Bloch

Mediatoradvokat og direktør for Mediationsinstituttet.

Henvendt til

Advokater, advokatfuldmægtige og øvrige interesserede.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

15. nov. kl. 13:00 - 16:00

 

Pris: kr. 3.400,00

Medlemspris: kr. 2.700,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

3 kursuslektionerFinn Lænkholm
Mediatoradvokat, retsmægler
Thomas Samsø Bloch
Adm. direktør
Eva Horskjær
Eva Horskjær
Koordinator
T: +45 33 43 70 00
E: eho@danskeadvokater.dk

Kontakt

Eva Horskjær er koordinator for kurser og uddannelser inden for retssagsbehandling, procedure, voldgift og mediation. Eva har ansvaret for Procedureadvokater, Danske Mediatoradvokater og Dansk Forening for Voldgift og de dertil hørende fagudvalg.

Kontakt Eva Horskjær på tlf.

33 43 70 00